הזכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים

אלתרמן רחל ודרורי מיכה

תובנות בעקבות סקר עמדות והשוואה בין לאומית

מבין כל מדינות ה-OECD, ישראל היא יוצאת דופן. הרוב המוחלט של הקרקע החקלאית והיישובים החקלאיים-שיתופיים הם על מקרקעי הלאום. .ההחלטות הממלכתיות בדבר הזכויות במקרקעין בקיבוצים ובמושבים משתנות לבקרים, בדרך כלל במגמה של החלשת סל הזכויות או מסחורן הכפוי. זאת, בכיוון הפוך לתהליך החל על מקרקעי ישראל העירוניים, שעברו תהליך של "הפרטה זוחלת". התוצאה היא אי ודאות המזיקה לעתיד לאופיים של המושבים והקיבוצים ולקרקע החקלאית עצמה. המדיניות הקרקעית והתכנון במושבים מעודדים הפיכת הנחלות לאחוזות יוקרה. בקיבוצים המתחדשים, המדיניות שכופה המדינה לגבי שיוך ותמחור של יחידות הדיור גורמת בעקיפין לג'נטריפיקציה ופירבור ולפגיעה ביסודות השיתופיות כ"חברה רצונית" בעלת רגולציה עצמית. במצב הלימבו הקנייני הנוכחי נוצרת מדיניות כאוטית ותזזיתית, ואף עוינות רבה כלפי המגזר הכפרי וכלפי הערכים והתרומות שאותן הוא מייצג.

דוח זה כולל רק חלק מממצאי המחקר הרחב. מדווח כאן על סקר עמדות ראשון אי-פעם, שהופץ בין כל הקיבוצים והמושבים. הסקר השואל על דעותיהם של חברי הקיבוצים והמושבים עצמם בדבר העתיד הרצוי של זכויותיהם במקרקעין ובדיור. הממצאים מראים דעות שונות, בחלקן מפתיעות. הם מאפשרים הצצה לעתיד בהתחשבות בדעותיהם של המיעוט הכפרי המנפיק עבור כל תושבי ישראל – העירוניים – תועלות ציבוריות כה רבות. המחקר משרטט קווים למדיניות כוללת, יציבה ועקבית, המאפשרת בחירה בין רמות הפרטה שונות, לפי סוגים שונים של תחזיות עתידיות ליישוב ולפי רצון חברותיו וחבריו.

לדו"ח המלא>>

כנס ישראל 100-תכנון מרחבי אסטרטגי לקראת 2048

חברים יקרים,

הנכם מוזמנים להשתתף בכנס ישראל 100-תכנון מרחבי אסטרטגי לקראת 2048.

ב-30 השנים הבאות יוכפל ויותר כל מה שבנוי מסביבנו היום. גם הבניה והתשתיות הקיימות מתבלות ומחייבות חידוש או החלפה מואצים.
כיצד נבטיח את האיכות של כל אלה? את איכות החיים בכלל?

הכנס יתקיים ביום א', ה-27 בינואר 2019 בשעות 9:00-17:00
בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, קרית הטכניון, חיפה.

חוקרים ומתכננים מן המוסדות האקדמיים המובילים בארץ והאיגודים המקצועיים העוסקים בתכנון, יציגו כלים חדשים של תכנון אסטרטגי לקראת 2048 ושאלות מרתקות לדיון.
מוזמנים להשתתף ולהשפיע.

ההרשמה מראש תתאפשר עד לתאריך 22.1.18, במייל doron@modus.org.il

מחקרם של פרופ' דניאל אורנשטיין וד"ר עידן פורת- "ECOPOTENTIAL: improving future ecosystem benefits through earth observations"

תקציר באנגלית של הפרויקט:

The ECOPOTENTIAL project uses Earth Observation analyses in the Israeli desert to examine natural and human-induced changes in the landscape and assesses ecosystem services for improved management and planning in the area.

לאתר האינטראקטיבי של הפרויקט>>

נעמי כרמון יקיר התכנון

פרופ' אמריטה נעמי כרמון קיבלה את אות יקירת התכנון

ברכות לפרופ' אמריטה נעמי כרמון, שקיבלה את אות יקירת התכנון של איגוד המתכננים בישראל!
פרופ' כרמון קיבלה את אות ההוקרה בכנס איגוד המתכננים השנתי, על עבודתה הרבה ותרומתה למחקר בתחום התכנון ולמקצוע.   לקריאת נימוקי השופטים
תחומי המתחותה של פרופ' כרמון הם היבטים חברתיים של תכנון עירוני ואזורי, דיור – מדיניות ותכנון, התחדשות עירונית, הון אנושי ופיתוח קהילתי, איכות חיים של מיעוטים ומהגרים, ותכנון רגיש למים.
בטקס נשאה פרופ' כרמון דברים בשם הזוכים.
נעמי כרמון יקיר התכנון