ג’נטריפיקציה בישראל

ג'נטריפיקציה בישראל: דחיקת דיירים בפרויקטים של פינוי בינוי?

ספרם של ד"ר ניר מועלם ואיריס ברודקין
Gen_6-01

שמחים ונרגשים על צאתו לאור של ספרם החדש של איריס ברודקין וניר מועלם -
"ג'נטריפיקציה בישראל: דחיקת דיירים בפרויקטים של פינוי בינוי?"
בהוצאת המרכז לחקר העיר והאיזור בטכניון.

הספר בוחן - האם דיירים נדחקים ממקום מגוריהם במסגרת מיזמים של התחדשות עירונית? באיזו מידה מתקיימת דחיקה, על ידי דיירים מבוססים יותר, והאם ניתן לכמת את התופעה? חקרנו את אחד ממתחמי ההתחדשות העירונית המעניינים בתל אביב, אשר אוכלס זה מכבר. תוך כדי ראיונות עם דיירים ובעלי נכסים, תושבי השכונה, ומיפוי בעלויות אינטנסיבי, המחקר ממפה את תנועת בעלי הדירות מ- ואל תוך מתחם פינוי בינוי. הממצאים מאירים תופעה שכמעט ולא נחקרה בישראל ויש ביכולתם להוסיף נדבך חשוב של מידע עבור העוסקים בתחום: יזמים, מקבלי החלטות, ובעלי נכסים.

כריכת הספר הצבעוני והיפהפה, אויירה על ידי ליאו אטלמן.

לכבוד יום העצמאות אנחנו פותחים את הספר להורדה חינמית במשך חודש שלם!

תקציר:

האם דיירים נדחקים ממקום מגוריהם במסגרת מיזמים להתחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי? באיזו מידה מתקיימת דחיקה, על ידי דיירים מבוססים יותר, והאם ניתן לכמת את התופעה? הספר שלפניכם מבקש לענות על שאלות אלו תוך לימוד תופעת הג'נטריפיקציה (עילות).
בישראל, המחקר הממפה את תופעת דחיקת הדיירים אינו ענף שכן תופעת הדחיקה היא חמקמקה ופנים רבות לה. כדי לבחון את התהליכים הדמוגרפיים שעוברת שכונה במסגרת פינוי בינוי, יש להתחקות אחר תנועת דיירים, בעלים ושוכרים מחוץ ובתוך השכונה. זוהי משימה קשה למדי בשל היעדר נתונים זמינים.
כדי למפות לפחות חלק מן התופעה, התמקדנו במתחם להתחדשות עירונית בתל אביב. עשינו שימוש בסקרי תושבים, ראיונות, נתונים סטטיסטיים ונתונים מתוך פנקסי רישום המקרקעין, בחנו האם התושבים הוותיקים נדחקו לאחר שהושלם פרויקט פינוי בינוי ובאיזו מידה. הבדיקה נעשתה מתוך מחשבה כי תהליכי ג'נטריפיקציה ודחיקה הינם תהליכים "מתגלגלים" לאורך שנים ועל כן יש למפותם לאורך זמן.

במהלך סקר דיירים מצאנו כי קבוצת הדיירים החדשים שנכנסה אל תוך המתחם הנחקר במסגרת מיזם הפינוי בינוי הנה אוכלוסייה חזקה יותר מבחינה סוציו-אקונומית לעומת קבוצת הדיירים המקוריים. במקביל, הדיירים המקוריים שנסקרו תיארו סיפוק מסביבתם ומנכסיהם החדשים, כמו גם דבקות במקום ורצון להמשיך ולהתגורר בדירותיהם החדשות.

ערכנו השוואה בין מתחם שעבר פינוי בינוי ואוכלס, לבין מתחם באותה שכונה לגביו לא הופקדה תכנית פינוי בינוי (מתחם ביקורת). ניתוח בעלויות, באמצעות נסחי הטאבו מראה כי מספר הדיירים (בעלים) המקוריים במתחם בו התקיים פינוי בינוי עומד על 52% ביחס לקבוצת הדיירים המקוריים שגרו במקום לפני הפרויקט. מספר זה הינו גבוה ביחס למתחם הביקורת (ללא פינוי בינוי) שם אחוז הדיירים המקוריים שנותרו במקום עומד על 34% .

הבדלים אלה מצביעים על כך שמימדים מסוימים של תופעת הג'נטריפיקציה מתקיימים במסגרת תהליכי פינוי בינוי (כניסת אוכלוסייה חדשה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה ביחס לאוכלוסייה המקורית). אולם דווקא בפרויקטים וודאיים יחסית של פינוי בינוי, הדבקות לנכסים הינה רבה יותר בהשוואה למתחמי התחדשות עירונית בהם אין וודאות, ושם נצפית העברת זכויות תכופה יותר.

לפרטים נוספים:

ד"ר ניר מועלם

NirM@technion.ac.il

כנס מקוון: השפעתה של תמ”א 38 על שטחים פתוחים במרחב השכונתי

תמ"א 38 הפכה לכלי מרכזי בעיבוי עירוני וחיזוק בניינים מפני רעידת אדמה. בו בזמן לביצוע התמ"א השלכות רבות על המרחב השכונתי, על אופיו ועל משתנים סביבתיים. במפגש יוצגו תוצאות מחקר שנערך בטכניון ויתקיים דיון מומחים על ההשלכות השליליות של התמ"א בהיבט הסביבתי ועל האמצעים להתמודדות עימן.

הכנס יתקיים ביום חמישי, ה-28.04.2022
בין השעות 13:30–11:30 באופן מקוון

על סדר היום:

ברכות:
פרופ"ח פנינה פלאוט, ראש המרכז לחקר העיר והאזור, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

גב' רונית פיסו, מנהלת החממה החברתית, הטכניון

 

הצגת הנושא: פרופ"ח דניאל אורנשטיין, המעבדה לחקר סוציו-אקולוגי, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

 

הרצאה של אדר' נוף עופרי חותה צייטלין, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

דיון בהנחיית פרופ"ח פנינה פלאוט 
משתתפים:

מר ליאור אפט, יועץ כלכלי וחבר וועד שכונת כרמליה, חיפה

גב. גיליה ברגר-קוליץ, סמנכ"לית התחדשות עירונית, עזרה וביצרון, עיריית תל אביב

עו"ד שרית גולן, חברת מועצת העיר, חיפה

פרופ' יפעת הולצמן-גזית, הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המכללה למינהל

פרופ' דוד פרלמוטר, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן גוריון

אדר' מיכל רז, סגנית אגף לרישוי הבנייה, עיריית חיפה

 

Public perceptions and perspectives on alternative sources of water for reuse generated at the household level

Research by Prof. Michelle Portman and Olga Vadov
Studying perceptions about reuse of alternative water sources informs about conditions necessary for transition to large-scale decentralized water reuse. We administered a perceptions survey to the public based on results of initial open interviews of water management experts in Israel. Experts indicated their views on impediments to widespread household water reuse which became the basis for developing the questionnaire. The latter aimed to understand views among the general public of: (a) willingness to adopt reuse practices from three sources: greywater, air conditioner condensate and roof-harvested rainwater; and (b) preferences for targeted use of these three types of reused water. The survey elicited 372 responses. A maximum-likelihood regression analysis was conducted using independent variables (i.e., demographic characteristics, individual positions regarding the state of the country's water resources and plans for the provision of domestic water (i.e., desalination), knowledge of the reuse practices and views about risks from various uses of the reused water, including off-premise). Willingness to implement reuse practices served as the dependent variable. We found that respondents indicating that they heard of the reuse of the particular types of reuse practices (variable: ‘Knowledge’) was the most significant of the independent variables for all three alternative water sources. Also, using an analytic hierarchy process, we determined that health risks were much more important when compared to convenience of use and costs under hypothetical scenarios of both moderate and significant savings in monthly water expenditures.
olgavdov
Olga Vdov
מישל-פורטמן-עדכני
Michelle Portman
סיכום מפגש עירונית 360

סיכום מפגש עיון – התחדשות עירונית 360

התחדשות עירונית 360  I  חברה, כלכלה וסביבה I נקודות מבט משלימות

מפגש עיון ודיון מקוון להוצאת הספר התחדשות עירונית 360 בעריכת אדריכלית תגית כלימור, ספר הנועד להנגיש עקרונות ומדדים לתכנון מרחב עירוני ידידותי לתושבים ולסביבה.

האירוע התקיים במסגרת המרכז לחקר העיר והאזור ב-21.12.2021.

במסגרת המפגש הוצגו על ידי הדוברים נקודות מבט מגוונות ומשלימות על הנושא המורכב והחשוב הן לתושבים והן לסביבה.

הספר והאירוע יועדו לכלל מקבלי ההחלטות, לרשויות מקומיות, לגופים המקדמים תכנון, ליזמים, לאדריכלים, למתכנני ערים, ולכל מי שחשוב לו איך יראו הערים שלנו בהשפעת תהליך ההתחדשות העירונית.

סדר היום

ברכות

פרופ’ פנינה פלאוט, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, ראש המרכז לחקר העיר והאזור, טכניון

הצגת הספר

התחדשות עירונית 360  - איכות ויצירתיות כמדד מוביל

אדר' תגית כלימור, הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, טכניון, קנפו כלימור אדריכלים

 

דוברים

ערי המחר - אתגרים ופתרונות מחוץ לקופסה

עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15

אתגרי התכנון במדינה מצטופפת

אדר' ורד סולומון ממן, אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון

שכונה 360 I כלי מדידה והערכה לפיתוח שכונות ירוקות

אדר' אסתי כהן ליס, מנהלת תחום תכנון תכניות בינוי עירוניות, משרד הבינוי והשיכון

אדר' ענת הורוביץ הראל, מנהלת מחלקת מרחב ציבורי ועירוניות, המועצה הישראלית לבניה ירוקה

התחדשות עירונית ממבט יזמי

חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ

הזדמנויות ואתגרים בהתחדשות עירונית 

אדר' דניאלה פוסק, יושבת ראש הועדה המחוזית תל-אביב

מדיניות דיור הזמנה

כנס מדיניות דיור לישראל לעשורים הבאים

יוזמת ישראל100 בשיתוף עם מכון אלרוב לחקר הנדל"ן והמרכז לחקר העיר והאזור מזמינים אתכם לכנס בנושא מדיניות הדיור בישראל.
כיצד יש להתמודד עם משבר הדיור? מהי המדיניות שיש לנקוט? חושבים שדרוש שינוי בשוק הדיור בישראל?
על שאלות אלו ועל עוד רבות אחרות ננסה לענות בכנס: "מדיניות דיור לישראל לעשורים הבאים".
בכנס יוצג נייר המדיניות המשותף שמציע עקרונות להתמודדות עם משבר הדיור.

הכנס יתקיים ביום שלישי, ה-11.01.2022
בין השעות 16:30–18:30 ויועבר בזום ובפייסבוק לייב 

על סדר היום:

ברכות
פרופ' אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל אביב

הרצאת אורח 
השר זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון והשר לירושלים ומורשת

הצגת נייר מדיניות: מדיניות דיור לישראל לעשורים הבאים
פרופ' דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן,
הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' שמאי אסיף, אדריכל ובונה ערים,
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, ממובילי ישראל100

תגובה
פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי

 

 

פאנל
מר יובל אדמון, סגן יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה

ד"ר חווה ארליך, מכון ירושלים למחקרי מדיניות והקריה האקדמית אונו

מר צחי דוד, הממונה על התקציבים נדל"ן ושלטון מקומי משרד האוצר

פרופ' נטע זיו, נציבת שוויון ומגוון מנהלת אקדמית - הגר: מחקר ופיתוח דיור חברתי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ראסם חמאיסי, מתכנן גיאוגרף, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה

מר חיים פיגלין, מנכ״ל צמח המרמן, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

 

מנחה: ליאור קינן, כתבת ומגישה, חדשות 13 

מפגש עיון ודיון להשקת הספר התחדשות עירונית 360

התחדשות עירונית 360

בעריכת תגית כלימור

התחדשות עירונית היא צו השעה ועל כן ראוי להבטיח שתהליכי ההתחדשות יקודמו באופן רב תחומי ומושכל.

הספר, התחדשות עירונית 360, נועד להנגיש עקרונות ומדדים לתכנון מרחב עירוני ידידותי לתושבים ולסביבה ולהדגים כיצד ניתן לחולל התחדשות עירונית איכותית ומשגשגת באופן יצירתי ורענן.

 

האירוע מיועד לכלל מקבלי ההחלטות, לרשויות מקומיות,
לגופים המקדמים תכנון, ליזמים, לאדריכלים, למתכנני ערים,
ולכל מי שחשוב לו איך יראו הערים שלנו בהשפעת התהליך.

 

:ברכות
,פרופ’ פנינה פלאוט, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ראש המרכז לחקר העיר והאזור, טכניון

:הצגת הספר
אדר' תגית כלימור, הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, טכניון
קנפו כלימור אדריכלים

:דוברים
עו"ד איתן אטיה, ראש פורום ה-15
אדר' ורד סולומון ממן, אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון
אדר' אסתי כהן ליס, מנהלת תחום תכנון תכניות בינוי עירוניות, משרד הבינוי והשיכון
אדר' ענת הורוביץ הראל, מנהלת מחלקת מרחב ציבורי ועירוניות, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
מר חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ
אדר' דניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית, תל אביב

הספר מכיל מקבץ מאמרים שנועדו להאיר את אתגרי ההתחדשות העירונית, להציע חזון ולשרטט את ההיבטים התכנוניים, התומכים והמקדמים תהליכי התחדשות בראיה מקיימת. עבודות התכנון המוצגות בוחנות טיפולוגיות מגוונות להתחדשות עירונית בת-קיימא בישראל, בהתייחס לקריטריונים של 'שכונה 360' של משרד הבינוי והשיכון והמועצה הישראלית לבניה ירוקה.
לעיון בספר >>
לבלוג התחדשות עירונית 360° >>

קול קורא: קורס מתכננים במגזר הכפרי

רקע

מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים/אדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. מהניסיון בשטח מתברר שיש תכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למגזר הכפרי כמו:

משבצת, נחלות, חלקות א', מבט אזורי, פיתוח כלכלי, שטחי ציבור ובוודאי שאינן מטפלות בשיתוף הציבור המקומי בהליכי קבלת ההחלטות. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.

הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, הרשות לפיתוח הגליל, מנהל התכנון במשרד האוצר, האיחוד החקלאי, התנועה הקיבוצית, משרד השיכון והבינוי, משרד התיירות, מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון משרד הפנים, הקרן הקיימת לישראל, איגוד המתכננים.

מסגרת הקורס

הקורס יתקיים במסגרת ''המרכז לחקר העיר והאזור'', במסלול לתכנון ערים, בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. הקורס ייערך ברובו בטכניון כשיום אחד יוקדש לסיור מקצועי.
משך הקורס: 21 מפגשים בני 8 שעות כל אחד שייערכו בימי ג' בין השעות 09:30 עד 17:30 (כולל שלוש הפסקות) מינואר 2022 ועד יוני 2022

קהל היעד

בעלי תואר ראשון או שני בתחום מקצועות התכנון, העוסקים או כאלה המעוניינים לעסוק בתחום התכנון בהתיישבות. המועמדים ייבחרו ע"י ועדת קבלה, שתפעיל שיקול דעת לגבי קבלתם של אנשים בעלי ניסיון בתחום, שאינם עו מדים בקריטריונים במלואם. לוועדה תעמוד הזכות להזמין מועמדים שתבחר לראיון.

הנושאים העיקריים שיכללו התכנית הלימודים

היבטים של תכנון - מקומי , מחוזי , ארצי ולקחש"פ, היבטים חברתיים, היבטים טכניים והיבטים פוליטיים, השפעות החלטות ממ"י על התכנון, תכנון הכפר בהיבט בינלאומי, מדיניות קרקעית בהיבט בינלאומי, יחסי עיר-כפר בישראל,

יזמות וכלכלה - תיירות חקלאית, תיירות כפרית, שימור אתרים בכפר, החלטות ממשלה והשלכותיהן על
הפעילות, החלטות חקלאיות במגזר הכפרי, יזמות כפרית, פל"ח, החקלאות בארץ ובעולם.

חוקים ותקנות - חוק ההתיישבות החקלאית, חוקים מוטי התיישבות, חוק התכנון והבניה חוק מקרקעין, הפשרת קרקע חקלאית, תקדימים משפטיים הנוגעים למרחב הכפרי, זכויות תכנון וזכויות קניין מתוקף הסכם חוזי ועוד.

היבטים חברתיים קהילתיים וארגוניים בתכנון הכפר - תכנון אסטרטגי, תכנון חברתי, פרוגראמה של מבני ציבור, מוסדות מעורבים בתכנון הכפר, מבנה השלטון המקומי בכפר וסמכויותיו, דמוגרפיה, תחזיות אוכלוסיה, תכנון בר-קיימא, שיתוף הציבור בתכנון, תכנון קהילתי, איכות הסביב ה - יחסי הגומלין בין חקלאות להגנת הסביבה, עקרונות אקולוגיים של הכפר והחקלאות, מרחבים ביוספריים, שמירה וניהול השטחים הפתוחים.

היבטים היסטוריים - היסטוריה, תרבות ומורש ת, ההתפתחות ההיסטורית של צורות ההתיישבות הכפרית, דמותו, עיצובו ושימורו של הנוף החקלאי, הכפר והקיבוץ אופיים וייחודם במאה ה-21.

ארגון ומחיר

המרצים: חברי סגל מהטכניון ומוסדות אקדמים אחרים, מהפרקטיקה הפרטית ומהמערכת המוסדית בארץ.
שכר לימוד: ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום של 6,000 ₪ + מע"מ למשתתף (7,020)
התוכנית: תתקיים אך ורק פרונטלית. במידה והדבר לא יתאפשר היא תיסגר ויוחזר חלק מסוים מהסכום
מספר המשתתפים מוגבל וייקבע על בסיס ראיונות אישיים
תאריך הרשמה: ההרשמה תסתיים ב-30.11.2022 וראיונות הקבלה ייערכו במהלך דצמבר 2022
המתכונת: הקורס ייערך בימי ג', מה-11.1.2022 עד ה-14.6.2022 במשך 21 מפגשים (עם שינויים - אם יידרשו )
דרישות: נוכחות של 80% ומעלה ועבודה צוותית, שתוגש בסוף הקורס
תעודה: למסיימי הקורס שיעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת סיום. המעוניינים לקבל מספר (מוגבל וקבוע מראש) של נקודות זכות ללימודי תואר שני בטכניון יתבקשו לעמוד בתנאים נוספים
גמול: מסיימי הקורס יהיו זכאים לגמול התשתלמות (אם ו לאחר עמידה בכל הדרישות)
הערות: הקורס ייפתח במידה ויובטח מימונו ואם יירשמו אליו מספיק תלמידים.

נא למלא טופס ההרשמה ולשלוח לטובי אלפנדרי
tovialfandari@gmail.com  |  054-5216188

התחדשות עירונית 360°

יוצאים לאור - פרסום חדש במרכז לחקר העיר והאזור:
התחדשות עירונית 360° / תגית כלימור
הספר מכיל מקבץ מאמרים שנועדו להאיר את אתגרי ההתחדשות העירונית, להציע חזון ולשרטט את ההיבטים התכנוניים, התומכים והמקדמים תהליכי התחדשות בראיה מקיימת. עבודות התכנון המוצגות בוחנות טיפולוגיות מגוונות להתחדשות עירונית בת-קיימא בישראל, בהתייחס לקריטריונים של 'שכונה 360' של משרד הבינוי והשיכון והמועצה הישראלית לבניה ירוקה.
לעיון בספר >>
לבלוג התחדשות עירונית 360° >>

הקורונה ומערכת התכנון – מפגש ודיון מקוון

המרכז לחקר העיר והאיזור בטכניון בשיתוף איגוד המתכננים שמחים להזמינכם למפגש בנושא הקורונה ומערכת התכנון: היוועדות חזותית ועבודה אונליין בעידן המגיפה. במסגרת הכנס נבחן כיצד ה"זום" השפיע על מערכת התכנון והבניה הישראלית? מהי תפישתם של המשתתפים בדיונים הללו בשנה החולפת? מהו עתיד ה"זום" לאחר המגיפה?

לצורך כך יוצגו ממצאים מחקר שערכו ד"ר ניר מועלם, ד"ר אמיל ישראל, והמתכנן דיוויד מקס מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. לאחר הצגתם נקיים שיח מומחים בשיתוף הקהל.

הדיון יתקיים באופן מקוון: https://technion.zoom.us/j/95612769302

הזמנה לכנס 'הקורונה ומערכת התכנון' - מפגש ודיון מקוון

קווים של כח: תשתיות לאומיות בין פריפריה ומרכז

"בחזית הידע - על תכנון ערים, חברה והקשר ביניהם" | סדרת הרצאות

קווים של כח: תשתיות לאומיות בין פריפריה ומרכז
יום שלישי ה-20.4.2021 בשעה 20:00

מהמרכז לחקר העיר והאזור, המסלול לתכנון ערים ואזורים והחממה החברתית בטכניון מזמינים אתכם/ן
למפגש הרביעי בסדרה.

קישור לזום: https://technion.zoom.us/j/91859038488 

הזמנה חזית הידע - מפגש רביעי: קווים של כח

חזון משותף לתכנון מרחבי ימי: תובנות מישראל, דרום אפריקה והממלכה המאוחדת

סדנה בין לאומית: חזון משותף לתכנון מרחבי ימי

פרופ"ח מישל פורטמן

עם מעל 200 נרשמים מ-30 מדינות מרחבי העולם, הסדנה 'חזון משותף לתכנון מרחבי ימי' שהתקיימה בזום ב 9-10 למרץ 2021, עברה בהצלחה מרובה. פרופ"ח מישל פורטמן ארגנה ויזמה את הסדנה יחד עם ד"ר סטיבן ג'יי מאנגליה. בכל יום השתתפו כ-100 משתתפים, מ-5 יבשות שונות (מסין ועד בנגלדש) אשר יצגו בעלי עניין שונים הקשורים לתחום.

הסדנה, שכותרתה המלאה "חזון משותף לתכנון מרחבי ימי: תובנות מישראל, דרום אפריקה והממלכה המאוחדת" תוכננה באופן מקורי כסדנה קטנה ואינטמית שמטרתה העיקרית היתה מפגש בין חוקרים מאנגליה ומישראל. מאחר ועברנו לפלטפורמת הזום בגלל הקורונה, הורחבה הסדנה לקהל גדול,  דבר האפשר למארגנים לצרף שותפה שלישית – פרופ' מנדי לומברד מדרום אפריקה ואנשי מעבדתה.

במהלך הסדנה התקיימו שלושה מושבים של דוברים/מציגים מוזמנים משלושת המדינות שהשתתפו בניהול וארגון הכנס.  נושאי המושבים:

  • יישום מטרות שמירת טבע ימי בתכנון ימי
  • תרומתן של גיאו-טכנולוגיות לתהליכי תכנון ימי
  • שיתופי פעולה בין-תחומיים לקידום תכנון ימי

במושב הרביעי והאחרון המשתתפים חולקו לקבוצות דיון (שולחנות עגולים). לקראת סיום מושב זה, נציג מכל "שולחן" דיווח על הנאמר בזמן שמאיירת מקצועית ציירה את תמצית המדווח.  לסיכום נוצר פוסטר המבטא את הנושאים שהועלו. דוקטורנטיות מונחות של פרופ"ח פורטמן, יערה גרוסמרק וענבר שוורץ בלקין, עזרו לנהל ותרמו רבות לארגון הסדנה.

להקלטות האירוע:

https://portman.net.technion.ac.il/upcoming-conference-sustainable-governance-and-management-of-coasts-and-seas/