מפגש עיון ודיון להשקת הספר התחדשות עירונית 360

התחדשות עירונית 360

בעריכת תגית כלימור

התחדשות עירונית היא צו השעה ועל כן ראוי להבטיח שתהליכי ההתחדשות יקודמו באופן רב תחומי ומושכל.

הספר, התחדשות עירונית 360, נועד להנגיש עקרונות ומדדים לתכנון מרחב עירוני ידידותי לתושבים ולסביבה ולהדגים כיצד ניתן לחולל התחדשות עירונית איכותית ומשגשגת באופן יצירתי ורענן.

 

האירוע מיועד לכלל מקבלי ההחלטות, לרשויות מקומיות,
לגופים המקדמים תכנון, ליזמים, לאדריכלים, למתכנני ערים,
ולכל מי שחשוב לו איך יראו הערים שלנו בהשפעת התהליך.

 

:ברכות
,פרופ’ פנינה פלאוט, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ראש המרכז לחקר העיר והאזור, טכניון

:הצגת הספר
אדר' תגית כלימור, הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, טכניון
קנפו כלימור אדריכלים

:דוברים
עו"ד איתן אטיה, ראש פורום ה-15
אדר' ורד סולומון ממן, אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון
אדר' אסתי כהן ליס, מנהלת תחום תכנון תכניות בינוי עירוניות, משרד הבינוי והשיכון
אדר' ענת הורוביץ הראל, מנהלת מחלקת מרחב ציבורי ועירוניות, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
מר חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ
אדר' דניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית, תל אביב

הספר מכיל מקבץ מאמרים שנועדו להאיר את אתגרי ההתחדשות העירונית, להציע חזון ולשרטט את ההיבטים התכנוניים, התומכים והמקדמים תהליכי התחדשות בראיה מקיימת. עבודות התכנון המוצגות בוחנות טיפולוגיות מגוונות להתחדשות עירונית בת-קיימא בישראל, בהתייחס לקריטריונים של 'שכונה 360' של משרד הבינוי והשיכון והמועצה הישראלית לבניה ירוקה.
לעיון בספר >>
לבלוג התחדשות עירונית 360° >>

קול קורא: קורס מתכננים במגזר הכפרי

רקע

מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים/אדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. מהניסיון בשטח מתברר שיש תכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למגזר הכפרי כמו:

משבצת, נחלות, חלקות א', מבט אזורי, פיתוח כלכלי, שטחי ציבור ובוודאי שאינן מטפלות בשיתוף הציבור המקומי בהליכי קבלת ההחלטות. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.

הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, הרשות לפיתוח הגליל, מנהל התכנון במשרד האוצר, האיחוד החקלאי, התנועה הקיבוצית, משרד השיכון והבינוי, משרד התיירות, מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון משרד הפנים, הקרן הקיימת לישראל, איגוד המתכננים.

מסגרת הקורס

הקורס יתקיים במסגרת ''המרכז לחקר העיר והאזור'', במסלול לתכנון ערים, בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. הקורס ייערך ברובו בטכניון כשיום אחד יוקדש לסיור מקצועי.
משך הקורס: 21 מפגשים בני 8 שעות כל אחד שייערכו בימי ג' בין השעות 09:30 עד 17:30 (כולל שלוש הפסקות) מינואר 2022 ועד יוני 2022

קהל היעד

בעלי תואר ראשון או שני בתחום מקצועות התכנון, העוסקים או כאלה המעוניינים לעסוק בתחום התכנון בהתיישבות. המועמדים ייבחרו ע"י ועדת קבלה, שתפעיל שיקול דעת לגבי קבלתם של אנשים בעלי ניסיון בתחום, שאינם עו מדים בקריטריונים במלואם. לוועדה תעמוד הזכות להזמין מועמדים שתבחר לראיון.

הנושאים העיקריים שיכללו התכנית הלימודים

היבטים של תכנון - מקומי , מחוזי , ארצי ולקחש"פ, היבטים חברתיים, היבטים טכניים והיבטים פוליטיים, השפעות החלטות ממ"י על התכנון, תכנון הכפר בהיבט בינלאומי, מדיניות קרקעית בהיבט בינלאומי, יחסי עיר-כפר בישראל,

יזמות וכלכלה - תיירות חקלאית, תיירות כפרית, שימור אתרים בכפר, החלטות ממשלה והשלכותיהן על
הפעילות, החלטות חקלאיות במגזר הכפרי, יזמות כפרית, פל"ח, החקלאות בארץ ובעולם.

חוקים ותקנות - חוק ההתיישבות החקלאית, חוקים מוטי התיישבות, חוק התכנון והבניה חוק מקרקעין, הפשרת קרקע חקלאית, תקדימים משפטיים הנוגעים למרחב הכפרי, זכויות תכנון וזכויות קניין מתוקף הסכם חוזי ועוד.

היבטים חברתיים קהילתיים וארגוניים בתכנון הכפר - תכנון אסטרטגי, תכנון חברתי, פרוגראמה של מבני ציבור, מוסדות מעורבים בתכנון הכפר, מבנה השלטון המקומי בכפר וסמכויותיו, דמוגרפיה, תחזיות אוכלוסיה, תכנון בר-קיימא, שיתוף הציבור בתכנון, תכנון קהילתי, איכות הסביב ה - יחסי הגומלין בין חקלאות להגנת הסביבה, עקרונות אקולוגיים של הכפר והחקלאות, מרחבים ביוספריים, שמירה וניהול השטחים הפתוחים.

היבטים היסטוריים - היסטוריה, תרבות ומורש ת, ההתפתחות ההיסטורית של צורות ההתיישבות הכפרית, דמותו, עיצובו ושימורו של הנוף החקלאי, הכפר והקיבוץ אופיים וייחודם במאה ה-21.

ארגון ומחיר

המרצים: חברי סגל מהטכניון ומוסדות אקדמים אחרים, מהפרקטיקה הפרטית ומהמערכת המוסדית בארץ.
שכר לימוד: ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום של 6,000 ₪ + מע"מ למשתתף (7,020)
התוכנית: תתקיים אך ורק פרונטלית. במידה והדבר לא יתאפשר היא תיסגר ויוחזר חלק מסוים מהסכום
מספר המשתתפים מוגבל וייקבע על בסיס ראיונות אישיים
תאריך הרשמה: ההרשמה תסתיים ב-30.11.2022 וראיונות הקבלה ייערכו במהלך דצמבר 2022
המתכונת: הקורס ייערך בימי ג', מה-11.1.2022 עד ה-14.6.2022 במשך 21 מפגשים (עם שינויים - אם יידרשו )
דרישות: נוכחות של 80% ומעלה ועבודה צוותית, שתוגש בסוף הקורס
תעודה: למסיימי הקורס שיעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת סיום. המעוניינים לקבל מספר (מוגבל וקבוע מראש) של נקודות זכות ללימודי תואר שני בטכניון יתבקשו לעמוד בתנאים נוספים
גמול: מסיימי הקורס יהיו זכאים לגמול התשתלמות (אם ו לאחר עמידה בכל הדרישות)
הערות: הקורס ייפתח במידה ויובטח מימונו ואם יירשמו אליו מספיק תלמידים.

נא למלא טופס ההרשמה ולשלוח לטובי אלפנדרי
tovialfandari@gmail.com  |  054-5216188

התחדשות עירונית 360°

יוצאים לאור - פרסום חדש במרכז לחקר העיר והאזור:
התחדשות עירונית 360° / תגית כלימור
הספר מכיל מקבץ מאמרים שנועדו להאיר את אתגרי ההתחדשות העירונית, להציע חזון ולשרטט את ההיבטים התכנוניים, התומכים והמקדמים תהליכי התחדשות בראיה מקיימת. עבודות התכנון המוצגות בוחנות טיפולוגיות מגוונות להתחדשות עירונית בת-קיימא בישראל, בהתייחס לקריטריונים של 'שכונה 360' של משרד הבינוי והשיכון והמועצה הישראלית לבניה ירוקה.
לעיון בספר >>
לבלוג התחדשות עירונית 360° >>

הקורונה ומערכת התכנון – מפגש ודיון מקוון

המרכז לחקר העיר והאיזור בטכניון בשיתוף איגוד המתכננים שמחים להזמינכם למפגש בנושא הקורונה ומערכת התכנון: היוועדות חזותית ועבודה אונליין בעידן המגיפה. במסגרת הכנס נבחן כיצד ה"זום" השפיע על מערכת התכנון והבניה הישראלית? מהי תפישתם של המשתתפים בדיונים הללו בשנה החולפת? מהו עתיד ה"זום" לאחר המגיפה?

לצורך כך יוצגו ממצאים מחקר שערכו ד"ר ניר מועלם, ד"ר אמיל ישראל, והמתכנן דיוויד מקס מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. לאחר הצגתם נקיים שיח מומחים בשיתוף הקהל.

הדיון יתקיים באופן מקוון: https://technion.zoom.us/j/95612769302

הזמנה לכנס 'הקורונה ומערכת התכנון' - מפגש ודיון מקוון

קווים של כח: תשתיות לאומיות בין פריפריה ומרכז

"בחזית הידע - על תכנון ערים, חברה והקשר ביניהם" | סדרת הרצאות

קווים של כח: תשתיות לאומיות בין פריפריה ומרכז
יום שלישי ה-20.4.2021 בשעה 20:00

מהמרכז לחקר העיר והאזור, המסלול לתכנון ערים ואזורים והחממה החברתית בטכניון מזמינים אתכם/ן
למפגש הרביעי בסדרה.

קישור לזום: https://technion.zoom.us/j/91859038488 

הזמנה חזית הידע - מפגש רביעי: קווים של כח

חזון משותף לתכנון מרחבי ימי: תובנות מישראל, דרום אפריקה והממלכה המאוחדת

סדנה בין לאומית: חזון משותף לתכנון מרחבי ימי

פרופ"ח מישל פורטמן

עם מעל 200 נרשמים מ-30 מדינות מרחבי העולם, הסדנה 'חזון משותף לתכנון מרחבי ימי' שהתקיימה בזום ב 9-10 למרץ 2021, עברה בהצלחה מרובה. פרופ"ח מישל פורטמן ארגנה ויזמה את הסדנה יחד עם ד"ר סטיבן ג'יי מאנגליה. בכל יום השתתפו כ-100 משתתפים, מ-5 יבשות שונות (מסין ועד בנגלדש) אשר יצגו בעלי עניין שונים הקשורים לתחום.

הסדנה, שכותרתה המלאה "חזון משותף לתכנון מרחבי ימי: תובנות מישראל, דרום אפריקה והממלכה המאוחדת" תוכננה באופן מקורי כסדנה קטנה ואינטמית שמטרתה העיקרית היתה מפגש בין חוקרים מאנגליה ומישראל. מאחר ועברנו לפלטפורמת הזום בגלל הקורונה, הורחבה הסדנה לקהל גדול,  דבר האפשר למארגנים לצרף שותפה שלישית – פרופ' מנדי לומברד מדרום אפריקה ואנשי מעבדתה.

במהלך הסדנה התקיימו שלושה מושבים של דוברים/מציגים מוזמנים משלושת המדינות שהשתתפו בניהול וארגון הכנס.  נושאי המושבים:

  • יישום מטרות שמירת טבע ימי בתכנון ימי
  • תרומתן של גיאו-טכנולוגיות לתהליכי תכנון ימי
  • שיתופי פעולה בין-תחומיים לקידום תכנון ימי

במושב הרביעי והאחרון המשתתפים חולקו לקבוצות דיון (שולחנות עגולים). לקראת סיום מושב זה, נציג מכל "שולחן" דיווח על הנאמר בזמן שמאיירת מקצועית ציירה את תמצית המדווח.  לסיכום נוצר פוסטר המבטא את הנושאים שהועלו. דוקטורנטיות מונחות של פרופ"ח פורטמן, יערה גרוסמרק וענבר שוורץ בלקין, עזרו לנהל ותרמו רבות לארגון הסדנה.

להקלטות האירוע:

https://portman.net.technion.ac.il/upcoming-conference-sustainable-governance-and-management-of-coasts-and-seas/