הזכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים

אלתרמן רחל ודרורי מיכה

תובנות בעיקבות סקר עמדות והשוואה בין לאומית

מבין כל מדינות ה-OECD, ישראל היא יוצאת דופן. הרוב המוחלט של הקרקע החקלאית והיישובים החקלאיים-שיתופיים ממוקמים על מקרקעי הלאום .ההחלטות הממלכתיות בדבר הזכויות במקרקעין בקיבוצים ובמושבים משתנות לבקרים, בדרך כלל במגמה של החלשת סל הזכויות או מיסחורן הכפוי. זאת, בכיוון הפוך לתהליך החל על מקרקעי ישראל העירוניים, שעברו תהליך של “הפרטה זוחלת”. התוצאה היא אי ודאות המזיקה לאופיים העתידי של המושבים והקיבוצים ולקרקע החקלאית עצמה. המדיניות הקרקעית והתיכנון במושבים מעודדים הפיכת הנחלות לאחוזות יוקרה. בקיבוצים המתחדשים, המדיניות שכופה המדינה לגבי שיוך ותמחור של יחידות הדיור גורמת בעקיפין לג’נטריפיקציה ופירבור וגם לפגיעה ביסודות השיתופיות כ”חברה רצונית” בעלת רגולציה עצמית. במצב הלימבו הקנייני הנוכחי נוצרת מדיניות כאוטית ותזזיתית, המגבירה את העוינות כלפי המגזר הכפרי וכלפי הערכים והתרומות שאותן הוא מייצג.

בנוסף לסקירה עיונית ומישפטית של התהוות הסדרי המקרקעין במיגזר ההתישבותי, דוח זה כולל מחקר ראשון מסוגו המשווה את סל הזכויות של חקלאים בישראל עם מקביליהם בארצות אירופה נבחרות.  מבט זה מאיר את אי הצדק ההשוואתי שלא זכה לדיון עד כה. במיסגרת המחקר, ערכנו גם סקר עמדות ראשון אי-פעם, שהופץ בין כל הקיבוצים והמושבים. הסקר שואל על דיעותיהם של חברי הקיבוצים והמושבים עצמם בדבר העתיד הרצוי של זכויותיהם במקרקעין ובדיור. המימצאים מראים דיעות שונות, בחלקן מפתיעות. הם מאפשרים הצצה לעתיד תוך התחשבות בדיעותיהם של חברות ו חברי ההתישבות השיתופית.  זהו המיעוט הכפרי המנפיק עבור כל תושבי ישראל – העירוניים – תועלות ציבוריות כה רבות. המחקר משרטט קווים למדיניות כוללת, יציבה ועקבית, המאפשרת בחירה בין רמות הפרטה שונות, לפי סוגים שונים של תחזיות עתידיות ליישוב ולפי רצון חברותיו וחבריו.

לדו”ח המלא>>

כנס ישראל 100-תכנון מרחבי אסטרטגי לקראת 2048

חברים יקרים,

הנכם מוזמנים להשתתף בכנס ישראל 100-תכנון מרחבי אסטרטגי לקראת 2048.

ב-30 השנים הבאות יוכפל ויותר כל מה שבנוי מסביבנו היום. גם הבניה והתשתיות הקיימות מתבלות ומחייבות חידוש או החלפה מואצים.
כיצד נבטיח את האיכות של כל אלה? את איכות החיים בכלל?

הכנס יתקיים ביום א’, ה-27 בינואר 2019 בשעות 9:00-17:00
בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, קרית הטכניון, חיפה.

חוקרים ומתכננים מן המוסדות האקדמיים המובילים בארץ והאיגודים המקצועיים העוסקים בתכנון, יציגו כלים חדשים של תכנון אסטרטגי לקראת 2048 ושאלות מרתקות לדיון.
מוזמנים להשתתף ולהשפיע.

ההרשמה מראש תתאפשר עד לתאריך 22.1.18, במייל doron@modus.org.il

כנס שמירת הטבע הישראלי ה-2

חברים יקרים,

הנכם מוזמנים להשתתף בכנס שמירת הטבע הישראלי ה-2.

הכנס השנה יתרכז במחקרים בנושאי שמירת טבע, תוך מתן דגש להצלחות וכישלונות בתחום
ואתגרי שמירת טבע לעתיד סביב תכנית ישראל 100.

סטודנטים, חוקרים, פעילים בשמירת טבע וקובעי מדיניות,
מוזמנים להגיש תקצירים להרצאות או לפוסטרים עד 31 בינואר 2019

לפרטים נוספים, הגשת תקצירים והרשמה>>

מחקרם של פרופ’ דניאל אורנשטיין וד”ר עידן פורת- “ECOPOTENTIAL: improving future ecosystem benefits through earth observations”

תקציר באנגלית של הפרויקט:

The ECOPOTENTIAL project uses Earth Observation analyses in the Israeli desert to examine natural and human-induced changes in the landscape and assesses ecosystem services for improved management and planning in the area.

לאתר האינטראקטיבי של הפרויקט>>

ספר חדש של החוקר ד”ר ניר מועלם- צעירים לנצח? אתגרי התחזוקה של מבנים גבוהים: לקראת מדיניות כוללת

בשנים האחרונות גדל בשיעור משמעותי קצב בניית מגדלי מגורים במטרה לענות על הביקוש לפתרונות דיור. מי אחראי לתחזוקת בניינים אלה? מה יקרה להם בעוד מספר שנים? הצעות ורעיונות להתמודדות עם האתגרים שעל הפרק בפרסום חדש של ד”ר ניר מועלם מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.

בעקבות הכוונה להאיץ את הבניה למגורים, בין היתר באמצעות שחרור חסמים שונים במערכת התכנון והבניה, צפוי קצב בניית מבני המגורים לגדול עד מאוד. תרחישי העתיד במדינת ישראל צופים כי עקב גידול האוכלוסין תידרשנה בניית עשרות אלפי יחידות דיור כל שנה (ומעל 60,000 יחידות על פי תחזית גידול אוכלוסייה גבוהה). מרבית מיחידות דיור אלה תיבנינה במבנים משותפים, חלקם מבנים גבוהים. מצב זה מחייב חשיבה מחודשת אשר שמה את האדם במרכז, על אחת כמה במצבי התחדשות עירונית בהם צפויה אוכלוסייה ותיקה להתמודד עם עלויות אחזקה גבוהות יותר.

צורות המגורים הללו, המשותפות, הגבוהות, מחייבות אימוצה של ראייה אסטרטגית ארוכת טווח לגבי האחזקה של המבנים הללו והשפעתם על העיר. מבני המגורים הנבנים כיום, אמנם לא נולדו לנצח, אך הם צפויים לנכוח במרחב הבנוי במאה הקרובה. טיפול באופן תחזוקתם, מראש ובדיעבד הוא צו השעה, שכן פינויים העתידי, במסגרת מיזמי “התחדשות עירונית”- ובשל התדרדרותם הפיזית- עשוי להיות מטלה קשה.

מכאן חשוב להעלות על סדר היום את נושא האחזקה, ללמוד אותו, ולחפש מנגנונים יצירתיים לעידודו. ספר זה נועד להוות צעד אחד בכיוון זה בהציעו מצע לדיון עתידי, כלים וכיווני חשיבה ברי יישום.

לרכישת הספר:

משרדי המרכז לחקר העיר והאזור (בניין סגו, קומה 4, קרית הטכניון)

זמין להורדה ללא עלות בקישור הבא >>

לפרטים: 04-8294019

מחקרים ופרסומים קשורים

 

דו”ח סופי של פרויקט: Mare Nostrum Final Project משנת 2016, בהובלת רחל אלתרמן

תקציר באנגלית של הדו”ח:

Final Report: Legal-Institutional Instruments for Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the Mediterranean

Rachelle Alterman, Cygal Pellach, Dafna Carmon, Na’ama Teschner andRaanan Boral, 2016 (175 page)

The Mediterranean Sea, which the ancient Romans called Mare Nostrum, is a precious common resource for the 22 countries located along its shores. These countries share common challenges; anthropogenic forces, strong development pressures for infrastructure, tourism and housing, and vulnerability to hazards related to climate change, including sea-level rise and environmental degradation.

Starting with the adoption of the Barcelona Convention in the 1970s, the international community has pursued numerous attempts to address the growing threats to the health of the Mediterranean. The ICZM (Integrated Coastal Zone Management) Protocol was adopted by most Mediterranean countries in Barcelona in 2008. It is a unique international treaty especially formed to protect an international sea.

לדו”ח המלא>>

כנס בין-לאומי: התמודדות עם אסונות מתגלגלים

חברים יקרים,

הנכם מוזמנים להשתתף בכנס בין-לאומי: התמודדות עם אסונות מתגלגלים.

מקרי חירום בחברה המודרנית עלולים להתפתח לאסונות רחבי היקף והשלכות, בשל
אפקט הדומינו: רעידת אדמה עלולה לגרום שריפות ומגיפות, ואסונות טבע יכולים
להתפתח למשברים חברתיים, כאשר בשל מבנה הכלכלה המודרנית, השלכות
המשבר יכולות להחריף את אי- היציבות השלטונית.

מקרי אסון רבים כגון הצונמי ביפן 2011 , ההתפרצות הוולקנית באיסלנד ב 2010
וסופות והוריקנים בארה”ב, היוו בסיס למחקרים אמפיריים. ההקשרים בין המערכות
מהווים קרקע פורה לפיתוח תאוריות ושיטות מחקר – הן בתחום המודלים וחקר
המערכות התומכות בהתמודדות עם אתגרי המשבר, והן במסגרת פיתוח שיטות
מחקר וגישות לזיהוי, אבחנה וטיפול מתאים.

הכנס הבין-לאומי נערך בחסות מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי
חירום, יחד עם פרוייקט dim2sea

הכנס יתקיים ב-29 בנובמבר 2018 בשעות 9:00-14:30
באודיטוריום קאהן 6, הפקולטה להנדסת מכונות

למידע נוסף:
emergencyreadinessresearch@gmail.com
להשתתפות והרשמה חינם:
http://bit.ly/2yXR9Hz

village view

קול קורא להרשמה לקורס מתכננים במגזר הכפרי- מחזור עשירי לשנת 2019

חברים יקרים,

הנכם מוזמנים להרשם למחזור העשירי של קורס מתכננים במגזר הכפרי.

מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים/אדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. מהניסיון בשטח מתברר שיש תכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למגזר הכפרי כמו: משבצת, נחלות, חלקות א’, מבט אזורי, פיתוח כלכלי, שטחי ציבור, ובוודאי שאינן מטפלות בשיתוף הציבור המקומי בהליכי קבלת ההחלטות. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.

קהל היעד הינו בעלי תואר ראשון או שני במקצועות התכנון, העוסקים או כאלה המעוניינים לעסוק בתחום התכנון בהתיישבות.

הקורס יתקיים במסגרת “המרכז לחקר העיר והאיזור”, במסלול לתכנון ערים, בפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים בטכניון. הקורס יערך ברובו בטכניון כשיום אחד יוקדש לסיור מקצועי.

משך הקורס: 21 מפגשים בני 8 שעות כל אחד שייערכו בימי ג’ בין השעות 9:30 עד 17:30, מינואר 2019 ועד יוני 2019.

הנכם מוזמנים לעיין בקול קורא של הקורס>>

טופס הרשמה קורס מתכננים במגזר הכפרי – 2019>>

הזמנה לסדנא בינלאומית- Spatial Information Technology and the challenge of (social) planning

הנכם מוזמנים ומוזמנות לסדנא בינלאומית:

 

Spatial Information Technology and the challenge of (social) planning

הסדנא תתרכז בשאלה באיזה אופן ארגז הכלים הטכנולוגי מקדם את עולם התוכן של תכנון ערים?

יובילו את הכנס שני חוקרים העומדים בראש הקבוצה

“Big Data, Open Sources, Generative Tools” – איגוד המתכננים הארופי (AESOP)

 

הסדנא תתקיים ב-6 בנובמבר 2018 בשעות 9:00-17:30

בחדר מועצת הפקולטה, קומה 2 בניין סגו, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

אנו מעודדים סגל ובעיקר תלמידי מחקר ליטול חלק בסדנא. אנו מסבים את תשומת ליבם של חוקרים וחוקרות מעולם התוכן החברתי לרלוונטיות של הסדנא לעולם תוכן זה.

ההשתתפות חינם אך יש צורך להירשם בדוא”ל technion.architecture.workshop@gmail.com

 

לפרטים נוספים וללו”ז הכנס לחץ כאן>>

דו”ח אמצע, ספטמבר 2018

ישראל מתמודדת עם אתגרים רבים שיעצימו מאוד בעשורים הקרובים. רק בהיבט של כמויות הפיתוח, יוכפלו ויותר שטחי הבנייה והיקפי התשתית שיבנו מסביבנו. כל מה שפרוס לעינינו היום איננו אלא מחצית ממה שנפגוש כאן בתוך שניים או שלושה עשורים (מזור, תכנית אב לישראל 2020).

כל מה שנבנה בישראל במהלך מאה שנה ויותר (ובמאה השנים האחרונות נבנה כאן המון) יוכפל ברבע מהזמן. מדובר בקצב ממוצע של פי ארבעה מזה שהיה כאן בעבר. גם הבנייה והתשתיות הקיימות מתבלות ומחייבות חידוש או החלפה מואצים. אבל, אין מדובר רק במהפכה כמותית ובקצב מואץ של בניה ופיתוח, מדובר באתגרי ענק של שינויים גאופוליטיים, אזוריים וגלובליים, פערים כלכליים ופיצול חברתי, ריבוי תרבויות, וגם- איומים סביבתיים, שינויי אקלים ועוד. מדובר ביחסים חדשים בין מרכז לפריפריה, בין עולמי למקומי, בין פרטי לציבורי, בין עירוני לכפרי, בין רוב למיעוט ובין שלטון לאזרחיו. כל אלה הם עניינים שבאיכות.

זוהי בדיוק האיכות המאוימת כשמדובר בקצבים גבוהים ובהיקפים עצומים של בניה ופיתוח כאמור. המבחן האמיתי של ישראל בשלושת העשורים הקרובים וכבר עתה הוא, על כן, מבחן האיכות.

במצב זה, ראיה אסטרטגית ארוכת טווח, פיתוח כלים חדשניים להתמודדות עם אתגרי המחר ועשייה אחראית ונגזרת כבר עתה, הם הכרח.
‘ישראל 100 ‘ הינו מהלך משותף לאקדמיה ולגופים המקצועיים העוסקים בתכנון ובנייה במטרה לקדם חשיבה וכלי תכנון עתידיים.

בשנת העבודה הראשונה של הפרויקט פותחה מתודולוגית התכנון ואנו נמצאים בשנה השנייה של הפרויקט בה מפותחים כלי התכנון. על פי מתודולוגית הפרויקט בשנה השלישית יופעלו כלי התכנון בכדי לייצר את תכנית ‘ישראל 100’.
לאור הכמויות הכמעט אסטרונומיות של בנייה ופיתוח הצפויים בעשורים הקרובים ובגלל האיום האינהרנטי של קצבי הפיתוח הגבוהים על איכותו של המרחב במובנו הרחב ביותר, קיים צורך למהלך תכנוני כולל וארוך טווח. צורך זה בולט עוד יותר כיוון שמאז שנות התשעים של המאה הקודמת (תמ״א 31 , ישראל 2020 ותמ״א 35), לא נעשה מהלך תכנוני אסטרטגי כולל המכין את ישראל למהפכה הכמותית ולאתגרי האיכות העצומים.
המהלכים המרחביים מקודמים בשנים האחרונות, במידה רבה, מתוך תחושת משבר, במפוזר ובפיצול וללא ראייה אסטרטגית רחבה.

בחודשים האחרונים מקיימים מינהל התכנון, המועצה הלאומית לכלכלה, בשיתוף גורמי ממשלה נוספים, מהלך אסטרטגי המבקש להתמודד לאורך זמן עם צורכי הדיור מתוך כוונה להרחיבו למרכיבים נוספים.
הצוות המשלב של ‘ישראל 100 ‘ מציע לקיים שיח פתוח עם התהליכים המתנהלים עתה, ללמוד מהם, להזין אותם בנושאים בהם קיימים פערי ידע ומחסור בכלי תכנון אפקטיביים, ולתרום ככל שיידרש.
בכל מקרה, רואה הצוות המשלב, לאור הקצבים הגבוהים והאתגרים הקשים, כאמור, חובה לקדם חשיבה מרחבית אסטרטגית שתבטיח לקדם ׳איכות חיים בת קיימא, לפרט ולחברה על גווניה וצרכיה השונים׳ כאחת ההגדרות המתבקשות של איכות וכמטרת על אסטרטגית.

 

לקריאה והורדה של הדו”ח המלא>>

ספרו החדש של ניר מועלם- צעירים לנצח? אתגרי התחזוקה של מבנים גבוהים: לקראת מדיניות כוללת

 2018

בשנים האחרונות גדל בשיעור משמעותי קצב בניית מגדלי מגורים במטרה לענות על הביקוש לפתרונות דיור. מי אחראי לתחזוקת בניינים אלה? מה יקרה להם בעוד מספר שנים? הצעות ורעיונות להתמודדות עם האתגרים שעל הפרק בפרסום חדש של ד”ר ניר מועלם מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.

בעקבות הכוונה להאיץ את הבניה למגורים, בין היתר באמצעות שחרור חסמים שונים במערכת התכנון והבניה, צפוי קצב בניית מבני המגורים לגדול עד מאוד. תרחישי העתיד במדינת ישראל צופים כי עקב גידול האוכלוסין תידרשנה בניית עשרות אלפי יחידות דיור כל שנה (ומעל 60,000 יחידות על פי תחזית גידול אוכלוסייה גבוהה). מרבית מיחידות דיור אלה תיבנינה במבנים משותפים, חלקם מבנים גבוהים. מצב זה מחייב חשיבה מחודשת אשר שמה את האדם במרכז, על אחת כמה במצבי התחדשות עירונית בהם צפויה אוכלוסייה ותיקה להתמודד עם עלויות אחזקה גבוהות יותר.

צורות המגורים הללו, המשותפות, הגבוהות, מחייבות אימוצה של ראייה אסטרטגית ארוכת טווח לגבי האחזקה של המבנים הללו והשפעתם על העיר. מבני המגורים הנבנים כיום, אמנם לא נולדו לנצח, אך הם צפויים לנכוח במרחב הבנוי במאה הקרובה. טיפול באופן תחזוקתם, מראש ובדיעבד הוא צו השעה, שכן פינויים העתידי, במסגרת מיזמי “התחדשות עירונית”- ובשל התדרדרותם הפיזית- עשוי להיות מטלה קשה.

מכאן חשוב להעלות על סדר היום את נושא האחזקה, ללמוד אותו, ולחפש מנגנונים יצירתיים לעידודו. ספר זה נועד להוות צעד אחד בכיוון זה בהציעו מצע לדיון עתידי, כלים וכיווני חשיבה ברי יישום.

לרכישת הספר:

משרדי המרכז לחקר העיר והאזור (בניין סגו, קומה 4, קרית הטכניון)

זמין להורדה ללא עלות בקישור הבא >>

לפרטים: 04-8294019

 

 

 

קול קורא להגשת הצעות לכנס לציון מאה השנה להולדתו של ברונו צבי- כיצד לספר את תולדות הארכיטקטורה?

תאריך הכנס: 7-8 במאי, 2018

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים תקיים כנס בינלאומי לציון יובל המאה להולדתו של הארכיטקט, היסטוריון הארכיטקטורה, המבקר, המחנך והמדינאי היהודי-איטלקי, ברונו צבי (1918-2000).

לברונו צבי מקום בולט בכתיבה על ארכיטקטורה במחצית השנייה של המאה העשרים. לאחר מלחמת העולם השנייה היה צבי בין הראשונים שפרסמו חזון כולל לארכיטקטורה המודרנית המותאם לפרספקטיבה החדשה של העידן שאחרי המלחמה. אולם, לא זו בלבד שצבי מתח ביקורת על המודרניזם הקנוני של שנות העשרים והשלושים, הוא גם ניסה להראות כיצד אפשר לעיין בערכים של הארכיטקטורה הגדולה של העבר מנקודת ראות מודרנית. הספרים המוקדמים שפרסם בשנים 1950-1945, ספרים שזכו לתפוצה עולמית ותורגמו למבחר שפות ובהן עברית, מציגים יחדיו תמונה כוללת המחברת בין היסטוריה למודרניות. בכך, נטל צבי חלק באתגר המתמיד של בניית הסיפור של תולדות הארכיטקטורה, עריכתו והתאמתו לצרכים עכשוויים.

הכנס יוקדש לגרסתו של ברונו צבי לסיפור תולדות הארכיטקטורה, וכן לסוגיה הכללית של בניית הנרטיב ההיסטורי של תולדות הארכיטקטורה בכלל. הצורך לעיין מחדש בנוסח המוכר של נרטיב זה כפי שהתקבע בספרי לימוד ובחדרי הרצאות מורגש שוב בימים אלו לאור התהליכים הגלובאליים והתמורות התרבותיות, מסימני העשורים האחרונים בעולם כולו. אנו מבקשים לפיכך להזמין מאמרים העוסקים במקומו של צבי בהתפתחות הכתיבה על תולדות הארכיטקטורה, או בסוגיה ההיסטוריוגרפית הכללית: כיצד לספר את תולדות הארכיטקטורה? הניסיונות והדילמות בבנייה של נרטיב כולל לתולדות הארכיטקטורה.
נקדם בברכה גם מאמרים על כתיבת ההיסטוריה הארכיטקטונית של תקופות ופרקים היסטוריים ספציפיים שהעסיקו את צבי: ארכיטקטורה רומית, הרנסאנס והבארוק בארכיטקטורה, ארכיטקטורה מודרנית וארכיטקטורה באיטליה המודרנית. וכן, על מושגים מרכזיים בכתיבתו: חלל בארכיטקטורה, אנטי-קלאסיציזם, ארכיטקטורה אורגאנית ויהדות וארכיטקטורה.
ברונו צבי לקח חלק פעיל בשיח הארכיטקטוני ובשיח הציבורי הכללי באיטליה. בה בעת, צבי תמיד הציג בגאווה את זהותו היהודית. הוא גם היה מעורה בנעשה בישראל ותרם לקידום התכנון והמחקר הארכיטקטוני. נקדם בברכה, על כן, גם מאמרים על קורות חייו, עבודתו וכתיבתו של ברונו צבי עצמו, ובכלל זה חלקו בחיי התרבות של איטליה, ופעילותו בישראל.

לפרטים נוספים (עברית) (English) >>