תחבורה ותקשוב

תחבורה ותקשוב
מחקר חוקרים
השפעת הגעת הרכבת לאזור בית שאן על ההתפתחות העתידית של האזור – ניתוח רב תחומי פרנקל אמנון ופורת עידן
תכנון רגיש למים (תר”מ) בכבישים בינעירוניים בישראל מרקוס ליעד, כרמון נעמי וגזית אביטל
שותפות ציבורית פרטית בפיתוח תשתיות תחבורה פלאוט פנינה
רשתות חברתיות כבסיס למודל של תחבורה גמישה פלאוט פנינה
בחינת ההשפעה של רכבת קלה על ערכי קרקע עירוניים בסמוך לתוואים פרנקל אמנון, שפר דני, שיפטן יורם  וסלינג’ר אייל
מינהור בכבישים בין עירוניים: בחינת המוכנות לשלם עבור שמירה על שטחים פתוחים פלאוט פנינה
הרכבת הקלה בתל-אביב ומחירי דירות למגורים בסמיכות לתחנות בתקופת התכנון פלאוט פנינה
Measuring Passengers Loyalty to Public Transport Modes שיפטן יורם, ברלך יותם ושפר דניאל
Reducing Vehicle Pollutant Emissions in Urban Areas with Alternative Parking Policies שפר דניאל, בכור שלמה ומישורי-רוזנברג דפנה
MIND-SETS: Mobility Innovations for a New Dawn in Sustainable (European) Transport Systems Plaut Pnina and Shach-Pinsley Dalit
Social Networks and Travel Behaviour Plaut Pnina and Shach-Pinsley Dalit
עבודות מחקר של סטודנטים לתארים מתקדמים
מחקר חוקרים
הגורמים המשפיעים על השימוש ב”מאגרכב” (carpool) באמצעות טכנולוגיות מידע בורנשטיין דוד ופלאוט פנינה
Population evacuation in an area that is prone to Tsunami flooding- Bat Galim, Haifa as a case study בריקנר אמרי, פלאוט פנינה ועמוס סלמון
The relationships between social networks, mobility patterns and  travel behaviour among the elderly in Tel Aviv-Yafo דומברובסקי דליה ופלאוט פנינה
העיר האינטגרטיבית: רשתות חברתיות והתנהגות תחבורה בקונטקסט העירוני הגלעדי נעמה ופלאוט פנינה
Electric bikes usage potential as a substitute for private car usage in Israel כספי אור ופלאוט פנינה
ניתוח מאפייני התנועה במרחב הדיגיטלי לוטן אלון ופלאוט פנינה
השימוש באופניים והסביבה הבנוייה: זיהוי וניתוח דפוסים פיזיים המשפיעים על רכיבה באופניים בעיר מלטר יואב ופלאוט פנינה
הקשר שבין תחבורה לשימושי קרקע והשתנות שימושי קרקע לאורך נתיבי איילון בתל אביב בין השנים 1982-2007 שרון עופרה ושפר דני
Public Private partnership in Transport infrastructure development Armon Zurit and Plaut Pnina
Planning in the Global Era: the Case Study of Ben Gurion International Airport Shilon Mor and Kallus Rachel