היבטים משפטיים ומדיניות מקרקעין

היבטים משפטיים ומדיניות מקרקעין
מחקר חוקרים
תכנון, אסטרטגיות אורבניות ואי-שיוויון בערים בדרום הגלובלי אלתרמן רחל ומרום נתי
Mare Nostrum – Bridging the Legal-Institutional Gap in Mediterranean Coastline Management אלתרמן רחל
איך לגשר על פערי הביצוע: סיוע ליצוע של ניהול חופים על ידי הורדת המחסומים המשפטיים  ומוסדיים באגן הים התיכון אלתרמן רחל ושותפים אירופאים
קונפליקטים אודות שימור הסביבה הבנויה: ניתוח השוואתי בינלאומי של החלטותיהם של מוסדות תכנון אלתרמן רחל ומועלם ניר
זכויות קניין במגזר החקלאי בישראל מול היעדים לפיתוח הכפר: מה ניתן ללמוד דרך מבט בינלאומי השוואתי? אלתרמן רחל ופלגי מיכל
נגישות הציבור לקבלת החלטות בתכנון ובנייה: בחינה השוואתית של החוק והפרקטיקה בארצות נבחרות אלתרמן רחל
תכנון חוצה גבולות במרחב ארץ ישראל ההיסטורית אלתרמן רחל
Planning law and the use of regulation for social exclusion אלתרמן רחל ופרנקל כהן איריס
כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית להרחבת ההיצע של דיור בהישג יד אלתרמן רחל וסילברמן אמילי
זכות הטיעון של הציבור בהליכי התכנון: ישראל במבט השוואתי בינלאומי אלתרמן רחל וכרמון דפנה
מחקרים של סטודנטים לתארים מתקדמים
מחקר חוקרים
רכישה כפויה של קרקע לצרכי ציבור ודרכים למיתון הקונפליקט אורני נירה ואלתרמן רחל
Property Rights in Israel’s? Rural Sector from a Cross National Perspective Drori Michael and Alterman Rachelle
Comparative property rights in agricultural sector in East Europe Elena Korotkova and Alterman Rachelle
Negotiations between developers and planning agencies and privatization trends:A cross-national comparison Erlich Hava and Alterman Rachelle
Planning law and the use of regulation for social exclusion Frenkel-Cohen Iris and Alterman Rachelle
Towers v. the City: Legal and governance aspects of Multi-Owned High Rise Housing and their Challenges to cities:  Lessons from a Cross-National Analysis Garfunkel Dorit and Alterman Rachelle
The right to housing: A cross-national comparative perspective Oren Michelle,  Alterman Michelle, and Zilbershatz Yaffa
Conflicts over Historic Preservation as Reflected in Planning Tribunals: The Case of Australia Pellach Cygal and Alterman Rachelle
Information and planning law ? an international comparison Ronen Bat-Sheva and Alterman Rachelle
Researching Port-City relations under alternative regulatory and property regimes in various countries.  (Partly “Mare Nostrum”) Teshcner Naama and Alterman Rachelle