משאבי טבע, איכות הסביבה והנוף

משאבי טבע, איכות הסביבה והנוף
מחקר חוקרים
Public perceptions and perspectives on alternative sources of water for reuse generated at the household level מישל פורטמן ואולגה ודוב
בחינת תפיסות חזותיות נופיות של הציבור לגבי יער ביריה ומירון בעקבות הטיפולים בנזקי שלגים אורנשטיין דניאל, איזנברג אפרת וזמרוני חגית
חשיבות שטחים חקלאיים לשמירת הטבע בקנה מידה מקומי ונופי: בחינת עלות מול תועלת של יישום ממשקים ליצירת מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקרה מבחן שוורץ אסף, כרמל יוחאי וסגרה הילה
עמדות בקרב חקלאים על ממשקים ליצירת מסדרונות אקולוגיים בעמק חרוד שוורץ אסף וזמרוני חגית
התמודדות עם שריפות באיזורים ים-תיכוניים: בין מדע ומדיניות אורנשטיין דניאל
עקרונות אקולוגיים בתיכנון קמפוסים אורנשטיין דניאל , טרופין דוד וסגל אלה
תיכנון לקראת קיימות במרחב אורנשטיין דניאל, אסיף שמאי
חקר אקולוגיה וחברה: מהפך בפרדיגמות? אורנשטיין דניאל
תכנון לעתיד כיכר סדום - ים המלח אורנשטיין דניאל
גישות הציבור כלפי ממשק נגד מידבור אורנשטיין דניאל
גידול אוכלוסייה והסביבה בישראל אורנשטיין דניאל
זחילה אורבנית ? מדיניות והשפעה אקולוגית אורנשטיין דניאל
אינטגרציה של בני אדם לתוך מחקרים אקולוגים ארוכי טווח בישראל אורנשטיין דניאל
שימוש במערכת ויזואליזציה חדשנית להערכת תפיסת בעלי העניין את שירותי המערכת האקולוגית ביערות הכרמל אורנשטיין דניאל ואיזנברג אפרת
הערכת שירותי מערכת מההר ועד הים אורנשטיין דניאל ופורטמן מישל
המרחב הנדיב אסיף שמאי, אורנשטיין דניאל ושך פינסלי דלית
פיתוח כלים אופרטיביים לשילוב שיקולי שירותי המערכת האקולוגית בהליכי תכנון חכימה-קוניאק גילי, הלמר חגית ואסיף שמאי
האם מדיניות חברתית-סביבתית היא גם רווחית? בחינה באמצעות התנהגות מחירי מניות בישראל בן שחר דני וקיסר ריקי
דרך הבשורה בגליל (הוגש מטעם הטכניון לאפל-ארט, 2009) ליסובסקי נורית
עיצוב הנוף הישראלי: היסטוריה, תיאוריה וביקורת ליסובסקי נורית
תבנית נוף: הגנים של ליפא יהלום ודן צור ליסובסקי נורית
תיעוד מצולם של שלמה אהרונסון: ביוגרפיה, רעיונות מרכזיים, פרוייקטים ליסובסקי נורית ובירנבאום צ'רלס
משקי עזר בפלשתינה- ארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה ה-20 מוזס טל אלון
"מוזיאון המולדת": עיצוב הגנים הלאומיים בישראל מוזס טל אלון
תכנון רגיש למים (תר"מ) בכבישים בינעירוניים בישראל מרקוס ליעד, כרמון נעמי וגזית אביטל
ערים, טבע והחיים ביניהם צ'מנסקי דניאל
דינאמיקה משותפת של ערים, חקלאות וטבע וקיימות צ'מנסקי דניאל ומלקינסון דן
תכנון על בסיס צורכי מערכות אקולוגיות לתכנון מרחבי ימי: למה ואיך? פורטמן מישל
קביעה וניהול רשתות של שמורות טבע ימיות פורטמן מישל
פרופילים מרחביים: כלי הערכה עבור פיתוח בר-קיימא פלאוט פנינה
בין הסביבה הבנוייה לבין אורח חיים פעיל כמקור לפעילות גופנית מקדמת בריאות: מחקר חלוץ פלאוט פנינה
מסגרת אופרטיבית וקונספטואלית להערכת פיתוח בר קיימא בתכניות מתאר עירוניות פלאוט פנינה
מסגרת הערכה לפיתוח בר קיימא פלאוט פנינה וחזן גלעד
Can Urban Growth Management Work in an Era of Political and Economic Change? International Lessons from Israel  פרנקל אמנון ואורנשטיין דניאל
ההשפעה האקולוגית של ההתיישבות בנגב בעבר ובהווה פרנקל אמנון ואורנשטיין דניאל
Reducing Vehicle Pollutant Emissions in Urban Areas with Alternative Parking Policies שפר דניאל, כור שלמה ומישורי-רוזנברג דפנה
Eco-System Service Assesment in Extreme Environments Orenstein Daniel

עבודות מחקר של סטודנטים לתארים מתקדמים

עבודות מחקר של סטודנטים לתארים מתקדמים
מחקר חוקרים
אדריכלות נוף מדברית - עבודתו של שלמה אהרונסון באתרי קק"ל נוי עדי, ליסובסקי נורית ואורנשטיין דניאל
הקשר בין אנשים למגוון הביולוגי בגינות ציבוריות: נתניה כמקרה בוחן צונץ מיה, שוורץ אסף ופרנקל אמנון