פרסום חדש באתר- תמורות התכנון במרחב הכפרי- לקט עבודות מהשתלמות מתכננים 2012

הפרסום מבוסס על עבודות המשתתפים בהשתלמות שנערכה למתכננים במגזר הכפרי, במרכז לחקר העיר והאזור בטכניון, בשנים 2011-2012. זהו הפרסום השלישי שיצא לאור ומהווה מקור ידע חשוב עבור מתכננים, אדריכלים ואחרים המעוניינים לעסוק בהתיישבות במרחב הכפרי.

הנכם מוזמנים לעיין בו>>