סיכום מפגש עירונית 360

סיכום מפגש עיון – התחדשות עירונית 360

התחדשות עירונית 360  I  חברה, כלכלה וסביבה I נקודות מבט משלימות

מפגש עיון ודיון מקוון להוצאת הספר התחדשות עירונית 360 בעריכת אדריכלית תגית כלימור, ספר הנועד להנגיש עקרונות ומדדים לתכנון מרחב עירוני ידידותי לתושבים ולסביבה.

האירוע התקיים במסגרת המרכז לחקר העיר והאזור ב-21.12.2021.

במסגרת המפגש הוצגו על ידי הדוברים נקודות מבט מגוונות ומשלימות על הנושא המורכב והחשוב הן לתושבים והן לסביבה.

הספר והאירוע יועדו לכלל מקבלי ההחלטות, לרשויות מקומיות, לגופים המקדמים תכנון, ליזמים, לאדריכלים, למתכנני ערים, ולכל מי שחשוב לו איך יראו הערים שלנו בהשפעת תהליך ההתחדשות העירונית.

סדר היום

ברכות

פרופ’ פנינה פלאוט, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, ראש המרכז לחקר העיר והאזור, טכניון

הצגת הספר

התחדשות עירונית 360  - איכות ויצירתיות כמדד מוביל

אדר' תגית כלימור, הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, טכניון, קנפו כלימור אדריכלים

 

דוברים

ערי המחר - אתגרים ופתרונות מחוץ לקופסה

עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15

אתגרי התכנון במדינה מצטופפת

אדר' ורד סולומון ממן, אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון

שכונה 360 I כלי מדידה והערכה לפיתוח שכונות ירוקות

אדר' אסתי כהן ליס, מנהלת תחום תכנון תכניות בינוי עירוניות, משרד הבינוי והשיכון

אדר' ענת הורוביץ הראל, מנהלת מחלקת מרחב ציבורי ועירוניות, המועצה הישראלית לבניה ירוקה

התחדשות עירונית ממבט יזמי

חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ

הזדמנויות ואתגרים בהתחדשות עירונית 

אדר' דניאלה פוסק, יושבת ראש הועדה המחוזית תל-אביב