תרומתם של מוסדות להשכלה גבוהה לפיתוח מקומי

 אמנון פרנקל ואמיל ישראל

לאוניברסיטאות תפקיד חשוב בחיי החברה, הכלכלה והתרבות של כל מדינה מודרנית. בעבר, תפקידן המסורתי היה להקנות השכלה ולקדם את הידע המדעי. אולם, בעשורים האחרונים גברה התפיסה הרואה בהן מכשיר לקידום מטרות בתחומי החברה, התרבות והכלכלה. בשל עוצמתן, לאוניברסיטאות משמעות רבת חשיבות למדיניות הציבורית, ולפיתוח אזורי ועירוני. ערים המארחות בתחומיהן אוניברסיטאות, מרכזות כוח-אדם איכותי ומציעות איכויות חיים המספקות את צרכיהם של אוכלוסיות ברמות הגבוהות ביותר. מטרת העבודה לסקור ולנתח את המחקר העוסק בהשפעותיהן של אוניברסיטאות על ערים ואזורים ולבחון באמצעות זאת מהו ערך המוסף שמביאות עמן אוניברסיטאות לערים ולאזורים בהן הן שוכנות. הממצאים הראו שלרוב, אוניברסיטאות השפיעו השפעה חיוביות על ערים, בתחומים שונים. ערים בעלות אוניברסיטה יוקרתית נהנו מדימוי חיובי ומכוח משיכה רב ביותר. אוניברסיטאות סייעו לערים למשוך אליהן פעילות הייטק ומו”פ, להעצים את המסחר המקומי, ולספק שירותי בידור ותשתיות תיירות מפותחות. ברבים מן המקרים שנסקרו, העברת טכנולוגיה מהאוניברסיטה לתעשייה הייתה מרכיב קריטי בצמיחה הכלכלית. אוניברסיטאות סיפקו עבודה והכנסה ויצרו מכפיל הכנסה מקומי, שנבע מהוצאותיהן במקום.