חברי המרכז

 

פרופ’ אורח שמאי אסיף
 • ראש המרכז לחקר העיר והאזור ⋅ תכנית ימית לישראל ⋅ תכנית מתאר לקמפוס הטכניון
 • אודות ⋅⋅ קו”ח – מקוצר
 • shamayas@tx.technion.ac.il
 • אמדו 302
ד”ר מירב אהרון-גוטמן
 • סוציולוגיה אורבנית, אתניות ורב-תרבותיות, מוביליות חברתית, אתנוגרפיה בערים, ערי הגירה
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • meiravag@tx.technion.ac.il
 • סגו 504
ד”ר דניאל אורנשטיין
 • הערכת שירותי המערכת האקולוגית, גידול אוכלוסיה והתפתחות המרחב האורבני, גידול אוכלוסיה ומדיניות סביבתית, זחילה אורבנית ומדיניות ניהול הגדילה
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • dorenste@tx.technion.ac.il
 • סגו 519
ד”ר אפרת איזנברג
 • טבע עירוני ותפיסות נופיות, תכנון עם קהילה, התחדשות עירונית, מאבקים עירוניים, הפוליטיקה של המרחב
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • efrate@technion.ac.il
 • סגו 611
פרופ”מ יעל אלואיל
 • מגורים ומדינת הלאום החל במאה ה-18, הפרדה והדרה במרחב העירוני והביתי, היסטוריה של הארכיטקטורה בקונטקסט של ‘המהפך המרחבי במדעים’, שיטות מחקר בהיסטוריה של ארכיטקטורה
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • allweil@ar.technion.ac.il
 • סגו 503
פרופ”ח טל אלון-מוזס
 • היסטוריה של ייצור ועיצוב הנוף בישראל החל מראשית המאה העשרים ועד היום, נוף וזהות לאומית
 • קורות חיים
 • artal@tx.technion.ac.il
 • סגו 517
פרופ’ אמריטה רחל אלתרמן
 • מחקר השוואתי בין-לאומי בהיבטים משפטיים של תכנון ובנייה, מדיניות מקרקעין, זכויות במקרקעין, ומוסדות תכנון ⋅ תיאוריות התכנון וקבלת החלטות, שיתוף הציבור, ביצוע מדיניות ציבורית
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • alterman@technion.ac.il
 • סגו 609
ד”ר דני ברויטמן
 • כלכלה עירונית ואזורית, גיאוגרפיה כלכלית, כלכלה סביבתית ואקולוגית, שינוי שימושי קרקע
 • קורות חיים
 • danib@technion.ac.il
ד”ר יוסף ג’בארין
 • תרבות, קהילה עירונית ותכנון חברתי ⋅ שינויי אקלים, פיתוח, תכנון וחברות ברות-קיימא ⋅ תכנון, פיתוח כלכלי, מיעוטים וזכויות אדם ⋅ תכנון בערים ערביות ⋅ שיטות מחקרת איכותניות
 • קורות חיים
 • jabareen@technion.ac.il
 • סגו 522

פרופ’ אמריטה נעמי כרמון
 • היבטים חברתיים של תכנון עירוני ואזורי, התחדשות עירונית ושיקום שכונות, מדיניות ותכנון דיור, תכנון ואיכות חיים של מיעוטים ומהגרים, הון אנושי ופיתוח קהילתי, הערכת תכניות חברתיות בערים, תכנון רגיש למים
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • carmon@tx.technion.ac.il
 • סגו 604
פרופ”ח נורית ליסובסקי
 • בחינת סוגיות יסוד של הנוף הישראלי ושל ההיסטוריה של עיצוב הנוף בישראל מראשית המאה העשרים ועד ימינו
 • קורות חיים
 • arnurit@tx.technion.ac.il
 • סגו 505
ד”ר ניר מועלם
 • דיור בר השגה, מוסדות שיפוטיים ותכנוניים, ניתוח רגולטורי של תהליכים תכנוניים ומדיניות, שימור היסטורי, תיאוריות התכנון, דיני תכנון ובניה, ניתוח בינלאומי משווה של מדיניות, תחיקה ורשויות מנהליות
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • nirm@tx.technion.ac.il
 • סגו 603
פרופ”ח קרל מרטנס
 • יחסי גומלין בין צדק ותחבורה, תחבורה ושימושי קרקע, מדיניות חניה ודמוקרטיזציה של ממשל
 • קורות חיים
 • kmartens@tx.technion.ac.il
 • סגו 516
פרופ’ אמריטוס שאול עמיר
 • arshaul@tx.technion.ac.il
 • סגו 517
ד”ר מישל פורטמן
 • ניהול משולב של אזורי חוף, תכנון מרחבי ימי, יצירת ממשק לשטחים ימיים מוגנים בים התיכון, צדק סביבתי
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • michellep@cc.technion.ac.il
 • סגו 502
פרופ”ח פנינה פלאוט
 • מדיניות ותכנון תחבורה ושימושי קרקע, השפעת תשתיות על התפתחות כלכלית, תחבורה ומגורים
 • קורות חיים
 • arpnina@tx.technion.ac.il
 • סגו 601
פרופ”ח דני צ’מנסקי
 • כלכלה עירונית, כלכלת אנרגיה והפיקוח על המונופולים ⋅ חקר מורכבות עירונית ⋅ שימוש בתורת הסיבוכיות בחקר כלכלה אזורית, דינמיקה אורבנית ותכנון ⋅ מודלים לצמיחה אורבנית
 • קורות חיים
 • ardaniel@tx.technion.ac.il
 • סגו 509
פרופ’ אמנון פרנקל
 • תכנון ופיתוח אזורי ומטרופוליני, זחילה עירונית וחוץ עירונית, תכנון ומידול שימושי קרקע, מדיניות הגידול במרחב, צדק מרחבי, השפעת החדשנות הטכנולוגית על הצמיחה במרחב
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • amnonf@tx.technion.ac.il
 • סגו 606
פרופ’ אמריטה ארזה צ’רצ’מן
 • סוגיות במגורים ואיכות חיים, ההשלכות של צפיפות, מגורים ברבי קומות, תכנון שכונות ושטחים פתוחים בהן · צרכים תכנוניים של נשים, ילדים, קשישים, יהודים חרדים, אנשים עם מוגבליות ·שיתוף הציבור בתכנון, קיימות חברתית
 • קורות חיים
 • arzac@technion.ac.il
פרופ”ח רחל קלוש
 • תהליכי תכנון מבוססי קהילה, שימוש ידע מבוסס קהילה בתכנון עירוני
 • קורות חיים
 • arkalus@tx.technion.ac.il
 • סגו 610
פרופ”מ אסף שוורץ
 • טבע עירוני, תכנון ושימור המגוון הביולוגי בסקאלה הנופית, פלישת המינים, פסיכולוגיה חברתית
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • shwartzA@tx.technion.ac.il
 • סגו 605
פרופ’ אמריטוס דניאל שפר
 • תכנון וכלכלה עירונית ואזורית, כלכלת תחבורה וסביבה
 • קורות חיים
 • shefer@tx.technion.ac.il
 • סגו 607
פרופ”ח רות אניס
 • arenis@tx.technion.ac.il