תכנון במגזר הערבי

תכנון במגזר הערבי
מחקר חוקרים
גיאוגרפיה של אמון וסיכון: התפיסות של יהודים ופלסטינים בירושלים ג’בארין יוסף
עמדות הערבים בישראל בנושא המעבר למדינה פלסטינית לאור פתרון פוליטי סופי ג’בארין יוסף
תפיסת הסיכון של הערבים והתנהגותם המרחבית במלחמת הלבנון השנייה ג’בארין יוסף
תעסוקת נשים ערביות בישראל (בשיתוף עם מוסד נאמן) ג’בארין יוסף
מרחבי אימון ומרחבי סיכון בקרב קהילות יהודיות ופלסטיניות בירושלים ג’בארין יוסף
עבודות מחקר של סטודנטים לתארים מתקדמים
מחקר חוקרים
Implementation of Procedural Justice in Planning Decision Making. Case Study: The Arab Palestinian Townships in Israel Banna-Jeries Enaya and Chuchman Arza
פרבור וזחילה עירונית ביישובים הערביים בישראל וגורמיה סהלה אמין ופרנקל אמנון