זחילה אורבנית? מדיניות והשפעה אקולוגית

ד”ר דניאל אורנשטיין

מחקר במימון קרן חוקר ראשי- המשרד להגנת הסביבה וקרן מנל”מ

במחקר זה אני בודק את הקצב ואת הדפוסים המרחביים של זחילה אורבנית בישראל משנות ה-60 ועד היום ע”י שימוש במפות תימאטיות על בסיס ממ”ג.  אני רוצה להבין מהם התהליכים החברתיים והדמוגרפים שמניעים את הזחילה ומהם הגורמים אשר קובעים היכן ומתי היא תתרחש.  עניין נוסף יש לי בהערכת ההשפעה שיש לניהול מדיניות של גידול מרחבי אורבני. בשיתוף עם פרופסור אמנון פרנקל אנחנו חוקרים את ההשפעה של מדיניות כזו בנפת השרון בישראל. ולסיום, אני גם מתעניין בהשפעה האקולוגית של זחילה אורבנית, חקר השינויים בהרכב המינים באזור שעבר שינוי מאזור פתוח לאזור בנוי לאחרונה.