התפתחות מרחבית של תל אביב 3D

פרופ’ דני צ’מנסקי

מחקר במימון הקרן הלאומית למדע 

מחקר זה עוסק בדינמיקה של רבי קומות בתל אביב ובסיסו מאגר מידע יחודי הכולל שכיחות גדלי בניינים בסדרות זמן ובחינת המאפיינים המרחביים של גבהי בניינים. ההיסטוגראמות מצביעות על מאפיינים ייחודיים וקבועים הסותרים את ההיגיון האינטואטיבי. פריסת גובה רבי הקומות הותאם על ידי שימוש בפונקצית נפילה אקספוננסיאלית המייצגת הופעת גבהים רנדומאלית. נכללה בחינת מדרג גודל של הגבהים בתל אביב ועיירות סמוכות לה המצביעה על ארבעה סוגי דגמים של ערים. בוצעה בחינה מרחבית על ידי שימוש במדדים גלובליים ומקומיים. נראה שישנה הצטברות נמוכה של מאפייני בניים.