בחינת תפיסות חזותיות נופיות של הציבור לגבי יער ביריה ומירון בעקבות הטיפולים בנזקי שלגים

דניאל אורנשטיין, אפרת איזנברג, חזית זמרוני

במחקר הזה, אנו מפתחים שיטות להערכת תפיסות הציבור את הערכים החזותיים והנופיים שמספק היער לאחר אירוע של זקי שלגים, וטיפולי שיקום שהתבצעו  בעקבותיו, כמו כריתה, גרירת עצים, וריסוק החומר העצי המתי בקרקעית היער. במחקר נבדוק כיצד הציבור מתייחס לנופים החדשים המתגלים באזורים אלו של היער. בהעדר מדדים מוכרים להערכת נופי היער באזורים שעברו טיפולים מסוג זה, המחקר הנוכחי מבקש למלא חסר זה ולזהות את החוויות והתפיסות של אנשים המתבוננים ביער (באזורים מטופלים ולא מטופלים), ובעיקר את העדפותיהם לגבי האופן בו היו רוצים שייראה היער.

המחקר במימון קרן קיימת לישראל