ארתור גליקסון: הפואטיקה של המקום בעולם הגלובלי

מחקר במימון הקרן הלאומית למדע 

עיון במשנתו ההומניסטית של ארטור גליקסון כחלק מהתרבות האדריכלית והתכנונית שלאחר מלחמת העולם השניה ממקם את החקירה בלב הויכוחים המקצועיים של התקופה, כפי שהם מתפתחים בהקשר סוציו-פוליטי; אל מול התגבשותן של מדינות הלאום, זרימה גוברת של הון וכוח עבודה, הגדרה של מדינות “מפותחות” ו”מתפתחות” ופיתוח שוק של מומחים כחלק מהפוליטיקה של המלחמה הקרה. באמצעות עיון בעבודתו של גליקסון נבחן פיזור הידע בעולם הולך ונפתח והיצירה של מקצועיות בינלאומיות המנסה להתגבר על גבולות תרבותיים וגיאוגראפיים כחלק מהדאגה המקצועית להביטאט האנושי והסביבה הבנויה. הצבת העניין הגובר במקום ובמשמעויותיו הייחודיות, אל מול הפרויקט המודרני של פיתוח מעניקה תובנות ייחודיות לגבי הדילמות של המודרניות.