אינטגרציה של בני אדם לתוך מחקרים אקולוגים ארוכי טווח בישראל

ד”ר דניאל אורנשטיין

  מחקר במימון רשת אלתר ישראל

אני פועל בשיתוף פעולה עם רשת המחקר האקולוגי ארוך הטווח בישראל (מערך אקולוגי רב- גורמי- http://lter.bgu.ac.il ) להרחיב את תוכנית המחקר האקולוגית המסורתית על מנת להכליל מערכת סוציו-אקונומית. עבודה תאורטית בפרויקט זה כוללת פיתוח ובחינה של מודלים קונספטואליים להבנת האינטראקציות והמשוב בין בני אדם ומערכות אקולוגיות, וזיהוי של שירותיים אקולוגים הכרחיים שאנשים דורשים לצורך החיים היום-יומיים שלהם.  עבודה מעשית כוללת הקמת פלטפורמה מחקרית לחקר איכות הסביבה בערבה ובצפון הנגב, יצירת פרוטוקולים על מנת לשלב בעלי עניין מקומיים לתוך הפלטפורמה ולספק תמיכה לחוקרים ממדעי החברה וממדעי הטבע לעבוד ביחד על מחקר משותף.