קביעה וניהול רשתות של שמורות טבע ימיות

פורטמן מישל

תקציר

הערכת שרותי מערכת מההר ועד הים: פיתוח מתודולוגיה מולטי-דיספלינרית להגדרת אינדקטורים עבור שרותי מערכת אקולוגית החוצים יחידות נוף.

 בשמירת טבע ימית באזורינו יש חשיבות רבה לשילוב בין צורכי האדם החברתיים-כלכליים וצורכי המערכת האקולוגית. מחקר זה עוסק ביצירת ממשק לשמירת טבע, תוך שימוש בשיטות מולטי-דיסציפלינאריות להערכת מאפיינים שונים המייצגים את הנוף והאקולוגיה של שטח מוגן ימי מוצע באזור ראש הנקרה-אכזיב.  מטרת המחקר, הינה  לזהות מבנים מוסדיים וחברתיים שלעתים קרובות נותרים מחוץ להליך התכנון של שמורות ימיות כאשר נעשה שימוש במתודות שיטתיות לתעדוף מרחבי לשמירת טבע ( SCP- spatial conservation prioritization)   המבוססות על השימוש ב-GIS .  על ידי השוואה בין תוצאות השיטות לתהליך קבלת ההחלטות ניתן יהיה להבחין באלמנטים חשובים שלא נלקחים בחשבון על ידי התכנון השיטתי (ה SCP).

המחקר יעשה שימוש בשלוש שיטות SCP. הראשונה מביניהן היא הרב-קריטניונית שהינה שיטה מקובלת לתכנון כבר מזה מספר עשורים. היא טובה בלהעניק משקל רב לדעות ועדיפות של משתמשים או קבוצות עניין שונות. תוצאות השיטה הרב-קריטריונית  יוצגו לשלוש רמות שימור היפותטיות שונות המוגדרות כתרחישי הגנה: רמת שימור גבוהה, שימור חלקי, ופארק ימי.

שתי השיטות האחרות שייבחנו ליצירת ממשק לשמורת טבע ראש הנקרה הן ה-MARXAN  וה-ZONATION.  הראשונה, היא שיטה לתכנון מרחבי לשמירת טבע שמיועדת לערב בעלי ענין (ואחרים) בתהליך התעדוף, תוך כדי ניסיון למקסם השגת מטרות ברורות לשמירת טבע ולצמצם ככל האפשר עלויות עבור פעילויות שמירת הטבע. ה-ZONATION לעומת זאת, מספקת קישור ישיר בין GIS, מודלים של התפלגות סטטיסטית ותעדוף שימור מרחבי. התוכנה יוצרת מסגרת תעדוף ושימור המבוססת על מטרות מוצהרות של יעדי שמירת מגוון מינים או מאפייני מערכות אקולוגיות מסוגים אחרים.

לאחר יצירת  החלופות על ידי השימוש בשלוש השיטות הנ”ל, התוצאות ינותחו לאור הנעשה בפועל (תכנית הממשק המקודמת על ידי מוסדות התכנון), על מנת להוביל לשיפור השימוש בשיטות תכנון מרחביות לשמירת טבע.