היבטים חברתיים ושיתוף ציבור

שיקולים חברתיים-כריכה

שיקולים חברתיים בתכנון מרחבי
 ארזה צ'רצ'מן ואמילי סילברמן, 2012 (81 עמ')

mashmaut_crowding_cover

המשמעות של צפיפות מגורים לאנשים
מיכל מטרני וארזה צ'רצ'מן, 2006 (102 עמ')
חלק א'
חלק ב'

קונפליקטים בתכנון שטחים ציבוריים ודרכים למיתונם: הנסיונות לשלב חניונים תת-קרקעיים באתרים ציבוריים קיימים בתל-אביב-יפו
ארזה צ'רצ'מן, רחל אלתרמן ואריאלה ורנסקי, 1996

שיתוף הציבור בתכנון-החוק, הנוהג, ועמדות מקבלי ההחלטות- עבודות סטודנטים נבחרות
אריאלה ורנסקי ורחל אלתרמן, 1992


מדריך לשיתוף הציבור בתכנון
רחל אלתרמן, יוברט לו-יון וארזה צ'רצ'מן, 1978
מהדורה שנייה 1996 (107 עמ')

התקשרות למקום, מניע להגירה ופערים בין סביבת המוצא והיעד
מיכל מיטרני גוזלן וארזה צ'רצ'מן, 1995 (33 עמ')

עולים חדשים במרכז העיר הישן: תחנת מעבר או התחדשות עירונית? בדיקה בהדר כרמל, חיפה
סמדר אמיר ונעמי כרמון, 1993 (23 עמ')