סביבות אובסוגניות והשמנה בקרב בני נוער

English following

פרופ' אורנה בראון- אפל¹, פרופ"מ פנינה פלאוט² וד"ר רונית אנדוולט¹׳³ מיקה מורן¹׳²

רקע

במהלך העשורים האחרונים חלה עליה משמעותית בהימצאות משקל עודף (overweight) והשמנת יתר (obesity) באוכלוסיה בכלל ובקרב בני נוער בפרט. תוכניות התערבות למניעת השמנה באמצעות שינוי התנהגות ברמת הפרט (פעילות גופנית ותזונה בריאה) הינן בעלות השפעה מוגבלת, וכיום הולך וגובר הצורך באסטרטגיה חדשה לטיפול בתופעה. המונח "סביבות אובסוגניות" (Obesogenic Environments) מתאר סביבות מחייה המכילות חסמים לפעילות גופנית ונגישות למזון לא בריא, וכפועל יוצא עלולות להגביר את הסיכון להשמנת יתר בקרב התושבים. בשנים האחרונות, חלה תנופה במחקרים על סביבות אובסוגניות, אשר מצביעים על יעילותן של אסטרטגיות של שינוי סביבתי במניעת השמנה. יחד עם זאת, שאלות רבות עדיין נותרו בלתי פתורות. כך למשל, לא ברור מהו המשקל היחסי של הסביבה הבנויה בהשפעה על השמנה ו/או על מניעת השמנה, זאת ביחס למשתנים חברתיים ותרבותיים. מחקר זה נועד לבחון את השפעת הסביבה הבנויה על פעילות גופנית והרגלי תזונה בקרב בני נוער (גילים 12-17).

תוכנית המחקר

המחקר כולל שלושה שלבים עיקריים – השלב הראשון כולל מחקר תצפיתי המבוסס על ניתוח מאגרי נתונים קיימים והצלבה בין מאגר מידע סביבתי לבין מאגרי מידע של מכבי. השלב השני הוא מחקר אמפירי הכולל סקר טלפוני רחב-היקף בקרב בני/ות נוער. השלב השלישי כולל הערכה אובייקטיבית של פעילות גופנית וראיונות בקרב מדגם מצומצם של בני/ות נוער. להלן פירוט שלבי המחקר:

  • שלב א: מחקר אקולוגי על סביבות אובסוגניות והשמנת יתר חולנית של בני נוער: שלב זה כולל ניתוח מרחבי של הימצאות משקל עודף והשמנה בקרב בני/ות נוער וזיהוי קורלציות בין שיעורי הימצאות אלו לבין מאפייני הסביבה הפיסית ומאפיינים סוציו-אקונומיים. ניתוח זה מבוסס על הצלבה בין מסד נתונים של מכבי שירותי בריאות אודות השמנת מתבגרים לבין נתוני ממ"ג (GIS) לגבי מאפייני הסביבה הבנויה (שימושי קרקע, דגם רחובות, זמינות מזנות) ונתונים סוציו-אקונומיים אזוריים.
  • שלב ב: סקר טלפוני רחב-היקף: שלב זה כולל סקר טלפוני על מדגם רחב של מתבגרים מבוטחי מכבי מ-3 ערים (חיפה, באר שבע וראשל"צ) (סה"כ 900 מתבגרים, 300 מכל עיר). הסקר נועד לאפשר הבנה מעמיקה של קשרים בין הסביבה הבנויה לבין השמנת מתבגרים שזוהו בשלב א' של המחקר, תוך זיהוי התפקיד של הרגלי פעילות גופנית ותזונה כמשתנים מתווכים בקשר. הסקר כולל שאלות לגבי פעילות גופנית והרגלי תזונה, משתני רקע סוציו-דמוגרפיים ומשתנים פסיכוסוציאליים הקשורים לפעילות גופנית והרגלי תזונה (כגון: תפיסות ועמדות, נורמות חברתיות, ותמיכה חברתית). הסקר יבוצע על ידי יחידת הסקרים של אוניברסיטת חיפה.
  • שלב ג: מדידת פעילות גופנית של מתבגרים וסקר בקרב מתבגרים והוריהם: לצורך מדידת פעילות גופנית ותזונה ייבחר מדגם מצומצם של 200 בני נוער המתגוררים בעיר חיפה. פעילות גופנית תימדד באופן אובייקטיבי אמצעות מד-תאוצה[1] (accelerelometers) שמתבגרים יתבקשו למשך 7 ימים ברציפות, לאחר שיקבלו הדרכה על השימוש במכשיר. ממצאי הראיונות ומדי התאוצה יעובדו וינותחו לצורך הבנה מעמיקה של הקשר בין הסביבה הבנויה, הרגלי פעילות גופנית ותזונה, והשמנת מתבגרים; תוך הסתכלות על מגוון גדול של משתנים והצלבה בין מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים.

[1] מכשיר חשמלי קטן שניתן לענוד כחגורה על המותן, אשר מודד משך, תדירות ועוצמה של פעילות גופנית.

¹ אוניברסיטת חיפה, ביה"ס לבריאות הציבור

² הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

³ מכבי שירותי בריאות 

"Obesogenic Environments and adolescent obesity: Identifying environmental factors related to childhood obesity"

Orna Baron-Epel , Pnina Plaut, Ronit Endevelt, Mika Moran

The study aims to identify environmental correlates of adolescent's obesity and obesity-related behaviors (PA and diet). The study includes three phases: (1) An ecological analysis of adolescents obesity and the BE based on Maccabi Healthcare Services records of BMI (Body Mass Index) and GIS data on the BE. (2) A comprehensive survey on PA and diet will be conducted among 900 adolescents from 3 cities – Haifa, Rishon LeZion and Beer Sheva (400 adolescents from each city). (3) Objective measurements of PA: among a subsample of the telephone survey samples (200 adolescents in Haifa) by using accelometers and food frequency questionnaires. The third phase of the study is part of the IPENA study, which is conducted in several highly diverse countries (i.e., USA, Australia, Belgium, Denmark, China, Brazil, Hong-Kong) according to a common protocol.