העיר האינטגרטיבית: רשתות חברתיות והתנהגות תחבורה בקונטקסט העירוני

 פנינה פלאוט ונעמה הגלעדי

בשנים האחרונות עולה הנושא של “ערים חכמות” לקידמת השיח בתחום הקיימות. מושג זה מתייחס לשימוש בטכנולוגיות תקשורת ועיבוד נתונים לעידוד סביבות מגורים עירוניות מיטיבות ומקיימות. בעולם מבוסס ICT-Information & Communication Technologies עולה חשיבותה של תחבורה חכמה המשלבת בין צרכי הפרט, פתרונות תחבורה עירוניים לוקאליים ואמצעי התקשורת. השאלה הנשאלת היא כיצד ניתן ליצור מערכת לתכנון תחבורה ציבורית המבוססת על “חוכמת ההמונים” (Bottom-Up information) כמו גם על הבנת הסביבה הבנויה?

לצורך כך נערכה בשלב הראשון של המחקר סקירת ספרות מקפת, המשלבת בין ארבעה תחומי ידע: תקשורת ועיבוד נתונים (ICT) התנהגות תחבורה (Travel Behavior) ניתוח רשתות חברתיות (Social Network Analysis) וניתוח הסביבה הבנויה (Spatial Configuration). סקירת הספרות העלתה כי תחום מחקר משולב זה עדיין ראשוני, ועד כה נערכו רק מספר מחקרים בתחום. עוד העלתה הסקירה כי קיימים פערי ידע בשני תחומים: בתחום התיאורטי ובתחום שיטת איסוף הנתונים. עבודת הדוקטורט אם כן מציעה שני נתיבי מחקר: הרחבת המצע התיאורטי, ופיתוח שיטת איסוף וניתוח נתונים המשלבת ניתוח רשתות חברתיות וניתוח מרחבי.

בסיס המחקר הקיים מעוגן בתיאוריית הסוציולוג בארי וולמן, לפיה הקשרים החברתיים בעידן האינטרנט עברו מקשרים מבוססי מקום לקשרים המבוססים על היחיד. מחקר הדוקטורט מערער על תפיסה זו ומרחיב את הבסיס התיאורטי הקיים דרך ניתוח תיאוריית Foci של הסוציולוג סקוט פלד. על פי פלד, קשרים חברתיים נוצרים לרוב על ידי מפגשים חברתיים המעוגנים במקום מסוים. בהתאם לכך, מבקש המחקר לבדוק שיטת מחקר בה מנותחים הקשרים החברתיים דרך מקומות ציבוריים ולא דרך יחידים. שיטה זו משלבת תיאוריות שפותחו במעבדת המחקר של Space Syntax לפיה קיימים קשרי גומלין בין תנועת הולכי רגל והתפתחות עירונית. המחקר משלב סקר התנהגות תחבורה במקומות ציבוריים בתל אביב – יפו עם ניתוח מרחבי למיפוי נפחי ההתנהלות החברתית, וזאת בכדי לבדוק את מערכות הקשרים ביניהם.

פוסטר המחקר>>

לדף הפייסבוק של המחקר>>