אינטנסיביות תהליכי עיור מחודש בישראל

פלטין נדב ופרופ' פרנקל אמנון

"עיור-מחודש" הוא שם כולל למגוון תהליכים שונים ומגוונים,חלקם מתוכננים וחלקם ספונטאניים, של התחדשות ופיתוח, המתרחשים ברקמה העירונית הבנויה כגון: פינוי-בינוי, ג'נטרפיקציה, תמ"א 38 וכדו'.

 בשנים האחרונות גברה המודעות להשלכות הסביבתיות ההרסניות של ניצול קרקעות ואנרגיות לא יעיל, בנוסף להשלכות חברתיות שונות הנובעות מפיתוח פרברי מואץ. בשל כך עולה ומתחזק הצורך בקידום פיתוח עירוני בר-קיימא המתעדף פיתוח שטחים בתוך הריקמה הבנויה על פני המרה של שטחים פתוחים בשולי העיר לשטחים בנויים.

 עם זאת, מרבית המחקר והידע הקיים בנושא כיום, התמקד בתיאור מקומי ואיכותני של התופעה. עקב כך קיים מחסור במידע וידע רבים, על תופעת העיור המחודש- עוצמתה,תפרוסתה המרחבית, הגורמים לתופעה וההשלכות של התהליך על אזורים אשר חוו אותו.

 בשנים האחרונות חל שיפור בכמות המידע הכמותי שנאסף וביכולת הטכנולוגית לארגנו ולנתחו באופן מרחבי, ולכן כיום מתאפשר מחקר זה המבוסס על ניתוח כמותני ומרחבי ברמה ארצית של נתונים רבים ושונים דמוגרפיים,כלכליים, נתוני בינוי ועוד, אשר נאספו בישראל החל משנת 1995 ועד היום.

 מטרת המחקר היא לבנות מודל כמותני מרחבי שיוכל לתאר ותופעת העיור המחודש בישראל באופן מיטבי, וייתן כלים טובים יותר להבנת הנושא ולקבלת החלטות.