מודלים, פיתוח כלכלי ונדל”ן

מודלים, פיתוח כלכלי ונדל”ן
מחקר חוקרים
אי-ראציונליות במוכנות הציבור לרעידת אדמה. ניתוח אמפירי של המקרה הישראלי בן שחר דני
כיצד נקבע איזה שוק מאפשר יותר ניידות בן שחר דני
The correlation among immigrant homeownership, objective, subjective household characteristics and active citizenship בן שחר דני, ארבל יובל וטובול יוסף
The price of terror: effect on the second Palestinian intifada on Jerusalem house prices בן שחר דני, ארבל יובל, טובול יוסף וגבריאל סטיוארט
funds from operations versus Net income: Does depreciation matter for real estate investment trusts? בן שחר דני, טסנג דזמונד וסולגניק איל
האם מדיניות חברתית סביבתית היא גם רווחית בן שחר דני וקיסר ריקי
פיתוח מודל אינטגרטיבי לתכנון אסטרטגי מקומי מבוסס מדדי הון מרחבי פרנקל אמנון ופורת עידן
3D התפתחות מרחבית של תל אביב צ’מנסקי דניאל
The Center-Periphery Dilemma, Spatial Inequality and Regional Development שפר דניאל ופרנקל אמנון
Anchoring and Housing Choice:  Results of a Natural Policy Experiment Arbel Yuval,  Ben-Shahar Danny, and Gabriel Stuart
מחקרים של סטודנטים לתארים מתקדמים
מחקר חוקרים
Mortgage personality: Does mortgage choices correlate with personality traits? גולן רוני
שיעורי ההיוון בנדל”ן מסחרי: סקירת ממצאים מן הספרות האקדמית הבינלאומית חפץ אמיר ובן שחר דני
תרומתם של מוסדות להשכלה גבוהה לפיתוח מקומי ישראל אמיל ופרנקל אמנון
בעלות או שכירות : בחינה כלכלית של כדאיות סוג החזקה בנדל”ן למגורים בישראל נחמני דנה ובן שחר דני
The Location of Human Care Facilities and the “NIMBY” Phenomenon: Existing Knowledge and Examination of the Case of Tel Aviv סוהן לוי סילביה ובן שחר דני
 Status and city: optimal spatial planning  קורן צבי ובן שחר דני