סביבה: משאבי טבע, נוף והמגזר הכפרי


Sustainable Stormwater Management in Israel: A Study of Policy and Best Management Practices in Urban Open Spaces

Tal Alon-Mozes and Naomi Carmon with Michelle Portman, Shula Goulden and Nadav Shapira

ניהול בר-קיימא של נגר בישראל | תמצית בעברית של דוח מחקר שפורסם באנגלית + 4 חקרי אירוע בעברית

טל אלון מוזס ונעמי כרמון,

עם מישל פורטמן, שולה גולדן ונדב שפירא 2020
תמורות בתכנון במרחב הכפרי
פנינה פלאוט, רחל אלתרמן וטובי אלפנדרי, 2013 (175 עמ’)
חלק א’
חלק ב’


Between Ruin and Restoration – An Environmental History of Israel
Edited by Daniel E. Orensten, Alon Tal, and Char Miller, 2012

תמורות בתכנון במגזר הכפרי: מפגשי חשיבה והשתלמות למתכננים בשנת 2009 לקט עבודות
משתתפים: פנינה פלאוט, רחל אלתרמן וטובי אלפנדרי 2010


Building Green – Promoting Energy Efficiency in Israel
Yael Bar Ilan, David perelmutter, Alon Tal, 2010
Water Sensitive Planning (WSP): Integrating Water Considerations into Urban and Regional planning
Naomi Carmon, Uri Shamir, 2010
תר”מ תכנון רגיש למים, שילוב שיקולי מים בתכנון עירוני ואזורי
אורי שמיר ונעמי כרמון, 2007 (284 עמ’)
חזון בר קיימא מול מציאות זוחלת
אמנון פרנקל ומיה אשכנזי, 2005 (170 עמ’)
חיסכון במים במגזר העירוני:בדיקת ייתכנות והמלצות פעולה
שלומית בארי, נעמי כרמון ואורי שמיר,2005 (230 עמ’)

נגר עירוני בשכונת מגורים
שמואל בורמיל, אורי שמיר ונעמי כרמון, 2003 (120 עמ’)
היבטים והנחיות לתכנון דרכי נוף בישראל
איילה משגב, שאול עמיר וטלי קיוויתי, 2002 (130 עמ’)
תכנון עירוני רגיש למים: החדרת מי גשם למי תהום באמצעות עיצוב חצרות
שרון כץ, שמואל בורומיל, נעמי כרמון ואורי שמיר,2001 (190 עמ’)
שיקום אתר סילוק פסולת: הנחיות להתאמת סוג שטח פתוח
פרל נועה ואיילה משגב, 2000 (102 עמ’)


שיקולים חזותיים בפיתוח מדיניות לניהול צמחייה בישראל
איילה משגב ושאול עמיר, 2000 (27 עמ’)
מדיניות תכנון לפיתוח חופי חיפה
אריאלה ורנסקי בהשתתפות פנינה פלאוט ואמיתי הר-לב, 1998 (50 עמ’)

תכנון עירוני רגיש למים: הגנה על אקוויפר החוף הישראלי, דו”ח סופי
נעמי כרמון, אורי שמיר, אוברט ארמון, דניס גולדמן, שרון כץ, לאה קרונבטר, 1997 (108 עמ’)
פיתוח עירוני רגיש לשיקולי מים
סיגלית מירון פיסטינר, נעמי כרמון ואורי שמיר, 1996 (136 עמ’)
מי נהנה ממשאבי המים של ישראל?
מירי יונגר, נעמי כרמון ואורי שמיר, 1993 (161 עמ’)