מחקר החודש | מרץ 2022

השקפות ותפיסות הציבור על השימוש במים

אלטרנטיביים שמקורם ברמת יחידת הדיור הפרטית

מחקרן של פרופ”ח מישל פורטמן ואולגה ודוב
איור: אחוז המשיבים המוכנים לאמץ את סוגי הפרקטיקות השונות לשימוש במים מושבים עבור חמש מטרות שונות כאינדקטור

חקר השקפות על שימוש חוזר במקורות מים אלטרנטיביים עירוניים מלמד על התנאים הנדרשים למעבר מוצלח ונרחב לאספקה ושימוש מבוזר של מים מושבים ברמה הביתית במרחב העירוני.
במהלך המחקר בוצע סקר לציבור הרחב על מנת להבין את רמת המוכנות של תושבים להשתמש במים מושבים שמקורם ביחידת הדיור הפרטית.  הסקר שהוגש לציבור הרחב נבנה על בסיס ראיונות עומק פתוחים שבוצעו עם מספר מומחים בתחום ניהול משק המים בישראל, וביחוד משק המים לשימוש ביתי. מומחים אלה הצביעו במהלך הראיונות על חסמים שבעיניהם הינם החשובים ביותר לשימוש ביתי של מים מושבים שמקורם ביחידות דיור פרטיות. מאיתור החסמים העיקריים לקידום הנושא במהלך ראיונות העומק, הוכן שאלון להגשה לציבור הרחב.

השאלון שאף לחקור את השקפות הציבור הרחב לגבי: א) מידת המוכנות לאמץ פרקטיקות להשבת מים משלושה סוגים:  מים אפורים, מי מזגנים (קונדנסט) ומי גשמים), וב) העדפות לייעודי שימושים  של המים המושבים.  התקבלו 372 תשובות לשאלון. בוצע ניתוח רגרסיה לוגיסטית (Maximum Likelihood regression analysis) בשימוש במשתנים בלתי תלויים כגון תכונות דמוגרפיות שונות, השקפות לגבי סיכונים משימוש במים מושבים ועוד. מידת המוכנות ליישום פרקטיקות של שימוש חוזר שימש כמשתנה תלוי.  הכירות המשיבים עם הפרקטיקה הספציפית התגלה כמשתנה הבלתי תלוי החשוב ביותר לכל שלושת מקורות המים הנבדקים (מים אפורים, מי מזגנים ומי גשמים).  על ידי השימוש בניתוח היררכיה אנליטית (AHP), , גילינו שסיכוני בריאות היו הרבה יותר חשובים בהשוואה לנוחיות השימוש במים מושבים במבחן בין שני תרחישים שונים של חסכונות בהוצאות חודשיות עבור מים ביתיים.

לפרטים נוספים:

אולגה ודוב

פרופ"ח מישל פורטמן

mep@technion.ac.il