מחקר החודש | ינואר 2022

אורבניזם הטרולוגי?

יחסים עירוניים חדשים של מתחמי מגורים בקנה מידה גדול

מחקרה של פרופ”ח אפרת איזנברג

בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה משמעותית של מתחמי מגורים בקנה מידה גדול (R-LUDs - residential large urban developments). במרבית המקרים מתחמים אלו מוסיפים לעיר מימד מרחבי חדש הבא לידי ביטוי בגובה (verticality) ונפח (volume) בקנה מידה גדול ובנויים ומנוהלים באמצעות טכנולוגיות חדישות. מתחמים אלו המשנים את קו האופק העירוני כמו גם את התצורה העירונית בשטח. הם מבוססים על תשתיות עירוניות מורכבות, ונתפסים על ידי הרבים כמדיניות עירונית חדשה המשנה ומעצבת מחדש לא רק את מבנה המגורים העירוני אלא גם את התחבורה, המסחר, התעסוקה, תיירות ופנאי העירוניים. זאת ועוד, מתחמים אלו מייצרים תרבות תכנונית חדשה, יחסים חדשים בין הפרטי לציבורי, שינויים דמוגרפיים ואף סוגיות סביבתיות חדשות.

איורים - אורבניזם הטרולוגי

באמצעות שילוב מספר גישות מחקריות, בוחן המחקר את המרכיבים הייחודיים של מתחמי המגורים בקנה מידה גדול ואת היחסים הסוציו-מרחביים הנוצרים עם ובמתחמי המגורים אלו תוך חקירת השחקנים השונים במדרגים השונים של התופעה. בהמשך המחקר טוען כי מרכיבים ויחסים אלו הם הטרולוגיים לעיר ולמעשה מייצרים פריזמה חדשה לבחינת והבנת העירוניות. ממצאי המחקר בזירה הישראלית העלו מספר תובנות לגבי האופן בו מתחמים אלו מייצרים מרחבים עירוניים פתוחים (open public spaces) בתצורות חדשות, מאפשרים יחסים חדשים בין דיירים בהם פרקטיקות של ריחוק וקרבה בין דיירים בכוחן לאפשר חיבור חדש בין קבוצות, ויחסים חדשים בין הדיירים למרחב הפיזי וחווית מגורים חדשה המבוססת במידה רבה על טכנולוגיות חדשות במרחב המגורים. בהמשך, יתרחב המחקר מהזירה הישראלית לחקר האופן בו תרבות התכנון בישראל ובאירופה תופסת, מאפשרת ומעצבת מתחמי מגורים בקנה מידה גדול.

שותפים במחקר:

קישורים למאמרים:

לפרטים נוספים: