מחקר החודש | פברואר 2022

השפעת מגיפת הקורונה על תחלופה בין פעילויות 

המבוצעות במרחב הפיזי לפעילויות במרחב הדיגיטלי

מחקרם של פרופ”ח פנינה פלאוט ורועי צבן
image credit: the Wall Street Journal
image credit: the Wall Street Journal

ההתפתחות המואצת של המרחב הדיגיטלי מובילה בשנים האחרונות למעבר של פעילויות מהמרחב הפיזי לעולם הדיגיטלי. כתוצאה מכך, מגבלות הקשורות בזמן ומרחב פוחתות, הפעילות האנושית מוגדרת מחדש, ומרחבי פעילות של פרטים בערים משתנים. הבית אינו משמש עוד למגורים בלבד אלא גם בסיס לעבודה ולקניות. מגיפת הקורונה האיצה מגמות אלו במיוחד בקרב הדורות הצעירים. הסגרים, יחד עם החשש מהידבקות במרחבים הציבוריים, אפשרו לאוכלוסיה בחלקים נרחבים בעולם לחוות את היתרונות והחסרונות של חיים מבוססי דיגיטל.

מחקר זה בוחן את ההשלכות של מגפת הקורונה על מרחבי הפעילות בערים ועל מגוון הפעילויות שמבוצעות במרחב הפיזי תוך דגש על ההשלכות ארוכות הטווח על המרחב הציבורי בערים בעידן הדיגיטלי. אנו בוחנים אילו פעילויות המבוצעות במרחב הפיזי באופן מסורתי הן בעלות סבירות גוברת לתחלופה בפעילות המבוצעת במרחב הדיגיטלי לטווח הארוך. במיוחד, ניתנת תשומת לב  לנקודת המבט הדורית בשל השונות בהתנהגות הדיגיטלית בין קבוצות אוכלוסיה מדורות שונים. לצורך כך, בוצע סקר בקרב כ-700 תושבים מתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע שבחן את התנהגותם של המשתתפים בארבע תקופות: לפני מגיפת הקורונה, בזמן סגרים, בתקופה עם מגבלות על הציבור ובתקופה עתידית ללא מגבלות. התוצאות מראות כי  המגיפה אכן האיצה כמצופה את המעבר לעולם הדיגיטלי, אך הפעילות במרחב הפיזי תשאר דומיננטית בטווח הארוך. יחד עם זאת, לפעילויות מסוגים שונים יש סבירות שונה לתחלופה דיגיטלית בקרב אוכלוסיות שונות ובקרב ערים שונות. בנוסף, שימוש בשירותים דיגיטליים טרום המגיפה ועבודה מהבית לפניה ובעקבותיה נמצאו כגורם המאיץ את אפקט התחלופה מהמרחב הפיזי לדיגיטלי לטווח הארוך. כמו כן, נמצאה שונות בין הערים שבהן בוצע המחקר, באופן שמצביע על כך שהיבטים מרחביים ותרבותיים עשויים להשפיע על תחלופה בין פעילות במרחב הפיזי לפעילות דיגיטלית ועל הבדלים באשר לחוסנן של ערים במצבי קיצון.

לפרטים נוספים:

רועי צבן

RoyZaban@gmail.com

פרופ"ח פנינה פלאוט

ArPnina@technion.ac.il