“מוזיאון המולדת”: עיצוב הגנים הלאומיים בישראל

ד”ר טל אלון מוזס

מחקר במימון הקרן הישראלית למחקר

מאה שלושים וששה גנים לאומיים הקימה מדינת ישראל החל ממחצית שנות השישים ועד היום. ביניהם אתרים המציגים לראווה את המורשת הארכיאולוגית וההיסטורית של האומה לצד כמה מאתרי הנופש הבולטים שלה. כ”מוזיאון המולדת” שימשו ומשמשים רבים מאתרים אלו כסוכנים בהבניית זהות ישראלית. המחקר בוחן את תהליך הקמתה של רשות הגנים הלאומיים וחמישה גנים כמקרי בוחן לתהליכי הבניית תרבות וזהות על ידי תכנון עיצוב, ניהול וייצוג הנוף באתרים אלו.