גידול אוכלוסייה והסביבה בישראל

ד”ר דניאל אורנשטיין

 במחקר זה אני חוקר את ההיסטוריה של דו שיח בנושא גידול אוכלוסין והשפעתו על הסביבה בישראל. אני מתחשב בדיונים ההיסטוריים סביב הנושא הזה מתחילת התנועה הציונית ועד היום.  אני טוען שלאידיאולוגיה והיסטוריה קולקטיבית יש השפעה עצומה על הדרך שבה ישראלים חושבים על האתגרים הסביבתיים של גידול אוכלוסין. ההשפעה האידיאולוגית נצפית בכל חלקי האוכלוסייה- אקדמיה, ארגוניים לא-ממשלתיים וממשלה.  עבודתי האחרונה בנושא זה תפורסם בספר “היסטוריית הסביבה בישראל” (אוניברסיטה של פיטסבורג, 2010) שאני עורך במשותף עם פרופ’ אלון טל ועם פרופ’ צ’ר מילר.