תוכנית אב לקריית הטכניון

טכניון לפני כשנה וחצי פנתה הנהלת הטכניון לפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ולאגף בינוי ותחזוקה והטילה עליהם להכין תכנית אב אסטרטגית ותכנית מתאר חדשה להתוויית מדיניות הפיתוח הפיזי של קריית הטכניון לשנים הבאות. הכנת התכנית מלווה בהתערבות פעילה בקמפוס לביצוע שיפורים מיידים בדמות הקמפוס ובתפקודו.
את התכנון ואת פעולות ההתערבות מובילים פרופ' שמאי אסיף ופרופ' יעל מוריה מהפקולטה לארכיטקטורה ואדר' ורה צוברי מאגף בינוי ותחזוקה. הצוות כולל חברי סגל אקדמי, סטודנטים ויועצים בתחומי התחבורה, האקולוגיה, שיתוף ציבור, השימור ועוד. צוות התכנון מגבש את אופי הבניה בקמפוס, ועוסק גם בתנועה ובתחבורה, בתאורה, בשילוט, במרחבים הציבוריים, ובהיבטי הנוף והעיצוב של המרחב הציבורי. הצוות הגדול מאפשר דיון  עמוק בסוגיות השונות שעולות ומעודד העלאה של רעיונות חדשים.
מטרת התכנון להתאים את הקמפוס לצרכים האקדמאיים של המאה ה – 21, על היבטיהם השונים, במרחבי לימוד פורמאליים ובלתי פורמאליים, לקלוט טכנולוגיות חדשות של לימוד ומחקר וגם של תכנון, פיתוח ובניה.  התכניות שמות דגש, בין השאר, על פיתוח המעונות וחיי חברה ופנאי עשירים בקמפוס ועל בנית איכות החוסכת אנרגיה ומים.
התכנית האסטרטגית נועדה לקדם את חזון הטכניון "להיות...." וכן לענות על שורה של מטרות כמו- פיתוח מרחבי לימוד, מעבדות מתקדמות ותשתיות משמעותיות לקליטת חוקרים מובילים מהארץ ומחו"ל ולפיתוח חדשנות ויצירתיות. תוספת משמעותית של מעונות, יצירת קמפוס סביבתי יותר, עם פחות מכוניות שנכנסות, יותר תחבורה ציבורית ותשומת לב להולכי רגל ואופניים. כמו כן עוסקות התכניות בחיבור טוב יותר עם הערים הסמוכות (חיפה ונשר), הכנת הקמפוס לקליטת תחנות הרכבל החדשות ובעיקר שמירה וטיפוח של המקומות הנוף הירוק של הקמפוס. חיזוק יערות הטכניון, הלב הירוק של הקמפוס והגן האקולוגי יוצרים יחדיו מסדרון מרהיב המחבר את יערות הכרמל שמדרום לקמפוס אל עמק זבולון והמפרץ מצפון. התכנית מקדמת שימור של מבנים ואזורים בעלי אופי ארכיטקטוני/נופי ולצידם יוצרת אזורים לפיתוח עתידי. דגש מיוחד שמה התכנית על פיתוח שערי הטכניון, לרכב להולכי רגל, לאופניים לתחבורה ציבורית ולרכב פרטי ובעיקר על שערי נווה שאנן ונשר אשר יורחבו ויותאמו לזרימת תנועה חלקה וכחיבורים ראשיים לסביבה האורבאנית המתפתחת סביב הטכניון.
לטיוטת התכנית האסטרטגית לקרית הטכניון>> TechCity21
לאתר התכנית>> קריית הטכניון- אסטרטגיה.מתאר.התערבות
לדף הפייסבוק של התכנית>> מתכננים את קריית הטכניון