דיור, בנייה והתחדשות עירונית

דיור בר השגה בישראל: היבטים משפטיים

ניר מועלם ורחל אלתרמן, 2013 (152 עמ')

דיור בר השגה. כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית

רחל אלתרמן, אמילי סילברמן וחיים פיאלקוף, 2012 (196 עמ')

דיור וקהילה בראש העין. דוח מסכם של עבודת סטודנטים

אולפן תכנון עירוני לתואר שני, 2012 (188 עמ')

דיור בר השגה כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית

רחל אלתרמן, אמילי סילברמן, חיים פיאלקוף, ניר מועלם ומיכל יוקלה, 2012

דיור בר השגה בישראל: היבטים משפטיים

ניר מועלם ורחל אלתרמן, 2011 (120 עמ')

הלוואות משכנתא לדיור וכשלים בפירעון

ד"ר גילת בן שטרית, פרופ' נעמי כרמון, 2011 (40 עמ')

רגולציה של מתחמי דיור: תיכנון מרחבי או אמצעי לברירת שכנים?

איריס פרנקל כהן ורחל אלתרמן, 2010 (תדפיס מתוך קהילות מגודרות, משפט, חברה ותרבות: סדרת ספרים של הפקולטה למשפטים על שם בוכמן, אוניברסיטת ת"א)

Water- Sesitive Planning (WSP)

נעמי כרמון ואורי שמיר, 2010

מצוקת הדיור בקרב הקהילה הפלסטינית ביפו: סוף עידן הדיירות המוגנת בנכסי רשות הפיתוח

סבסטיאן ולרשטיין, אמילי סילברמן, 2009 (94 עמ')

אסטרטגיית מגורים לעיר גדולה: הצעה לת"א יפו

נעמי כרמון, 2008 (17 עמ')

המשמעות של צפיפות מגורים לאנשים

ארזה צ'רצ'מן, מיכל מטרני, 2006 (102 עמ')
חלק א'
חלק ב'

הלוואות משכנתא בישראל, כשלים בפירעונן

גילת בן שטרית, נעמי כרמון, 2006 (200 עמ')

תנאי דיור של קבוצות אוכלוסיה במדינת ישראל: בחינה חברתית מרחבית

ארזה צ'רצ'מן, רחל קלוש ויוברט לו-יון, 2002 (142 עמ')

בחינת הבנייה לגובה:כרך א': תכנון כוללני ועיצוב עירוני – סקר ספרות (180 עמ') 2001
כרך ב': היבטים הנדסיים וכלכליים – סקר ספרות (185 עמ') 2001
כרך ג': מצב קיים בארץ (325 עמ') 2001
כרך ד': היבטים הנדסיים- מסקנות והמלצות (131 עמ') 2002

ארזה צ'רצ'מן, רחל בקר, אברהם ורשבסקי,אמיר מן, עמי שנער ואחרים

התערבות הממשלה בשוק הדיור: היבטים תיאוריים ולקחי הנסיון המצטבר

גילת בן שטרית ודניאל צ'מנסקי, 2002 (57 עמ')

מדיניות השיכון של ישראל: 50 השנים הראשונות

נעמי כרמון, 1999 (35 עמ')

צפיפות הבנייה למגורים: מדריך להגברת יעילות הניצול של קרקע עירונית

רחל אלתרמן וארזה צ'רצ'מן, שותף: מאיר גרון, 1998 (130 עמ')

מדיניות שיקום לאזורים עירוניים מדורדרים: ניתוח פתרונות שנוסו בעולם ובישראל ולקחים לעתיד

נעמי כרמון, 1997 (33 עמ')

קונפליקטים בתכנון שטחים ציבוריים ודרכים למיתונם: הנסיונות לשלב חניונים תת-קרקעיים באתרים ציבוריים קיימים בתל-אביב-יפו

ארזה צ'רצ'מן, רחל אלתרמן ואריאלה ורנסקי, 1996 (150 עמ')

התחדשות עירונית:
סקירת ספרות ובחינת המקרה של שכונת פלורנטין בתל אביב

תמר ארז ונעמי כרמון, 1996 (218 עמ')

שיקום שכונות בישראל 1994-1979

נעמי כרמון, אילנה שפרן ואריה הרשקוביץ, 1996 (121 עמ')

קו בניין ורחוב המגורים העירוני

ארזה צ'רצ'מן וסינטיה פורה, 1993 (90 עמ')

עולים חדשים במרכז הישן – תחנת מעבר או התחדשות עירונית? בדיקה בהדר, חיפה

סמדר עמיר ונעמי כרמון, 1993 (25 עמ')

קווים מנחים לבניני מגורים לאוכלוסייה החרדית

ארזה צ'רצ'מן, אמנון פרנקל. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, 1992 (96 עמ')

הנחיות לתכנון שטחים פתוחים
בשכונות מגורים

ארזה צ'רצ'מן, שאול עמיר ואמנון פרנקל, 1991 (180 עמ')