04/01/2015

אלתרמן רחל

מרה נוסטרום הוא פרויקט ייחודי בהובלה של מוסד הטכניון למחקר ופיתוח, בראשותה של הפרופ' רחל אלתרמן, החותר לשפר את ניהול, הגנה ושימור חופי הים התיכון באמצעות סגירת פערים בין חקיקה ורגולציה לבין המצב בשטח, תוך דגש על מסלול מלמטה למעלה (מן ההיבט השליטוני).

הפרויקט כולל שותפים ממספר מדינות באגן הם התיכון – ישראל, יוון, מלטה, ספרד –  ומחוצה לו  – ירדן – ומתחומי עיסוק שונים – אקדמיה, רשויות מקומיות, ארגונים לא ממשלתיים וחברות פרטיות. הפרויקט ממומן על ידי האיחוד האירופי בהיקף של 4.3 מיליון אירו למשך שלוש שנים.

הפרויקט מתמקד בזיהוי הפערים בין כוונות, בעיקר בתחום הכלים המשפטיים והמוסדיים, לבין המצב בפועל בחופי הים. על מנת לסגור את הפערים הללו, הפרויקט יציע כלים חוקיים, רגולטורים ואחרים היכולים להתבצע  על ידי הרמה המקומית או המחוזית, ללא חובה בהמתנה לשינוי חקיקה ברמה הלאומית. זהו הייחוד של הפרויקט – שיפורים, ולא מהפכות,  ביחס למצב הקיים, אשר יכולים להתבצע על ידי בעלי העניין העיקריים – הגורמים המקומיים.

מטרתו הסופית של הפרויקט היא להציע ארגז כלים לסגירת הפערים בין חקיקה, חוסר תיאום או התאמה בין מוסדות ברמות הממשל השונות – לאומי, איזורי ומקומי –  והמצב בשטח. ייחודו של הפרויקט נובעת משאיפתו להביא לשיפור מצב החופים הקיים מהרמה השלטונית המקומית, הנמוכה, כלפי מעלה, ולא לחתור למהפכה או שינוי דרמטי ברמת החקיקה הלאומית. השיפור צריך להיעשות בתחומים ממשיים ללא  עיסוק בסיסמאות כלליות בדבר הצורך לשפר את התיאום בין גופים וכדומה. הכלים הספציפיים יזוהו ויפותחו מניתוח מפורט של מקרים במדינות השותפות לפרויקט. ועל כן השותפים לפרויקט הם גורמים מקומיים – רשויות מקומיות, ארגונים לא ממשלתיים, חברות פרטיות קטנות ומוסדות אקדמיים.

לאתר הפרויקט>>

לדף הפייסבוק של התכנית>>