המרחביה – המעבדה לתכנון ועיצוב מרחבי


קבלת נתונים מרחביים
 תכנית ימית לישראל
תכנית לקריית הטכניון
פרויקטים נוספים

משימתה של המרחביה היא לשלב ידע מתקדם וניסיון מקצועי של חוקרים ומתכננים בתחומי התכנון, הארכיטקטורה, ההנדסה האזרחית, הגיאו אינפורמציה, החברה, הכלכלה, הסביבה והמשפט. המעבדה מספקת יכולות מחקר, הטמעה, ותכנון מוכחות ומהווה את חוד החנית של השימוש במערכות מידע מרחביות לתכנון ופיתוחן. המעבדה הנה חלק מהמרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ופועלת בשיתוף עם המעבדה לגיאו אינפורמציה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, אגף המחשוב של הטכניון ובתאום עם הפקולטה למדעי המחשב והאגף לבינוי ותחזוקה בטכניון.

בין יעדיה של המרחביה: 
איגום, ביסוס והנגשת המידע- הצגת מידע ממאגרי מידע מגוונים והנגשתו למשתמשים, על ידי איגום ידע, אחסונו קטלוגו והנגשתו
הטמעת הידע- הטמעת ה-GIS ככלי עבודה מוביל בהוראה, מחקר ובפרקטיקה בקרב חוקרים, סטודנטים, אדריכלים, אדריכלי נוף ומתכננים
פיתוח הידע- קידום חזית הידע והמחקר בתחום ה GIS ; עיבוד וניתוח מידע מוטה GIS , פיתוח פרדיגמות מחקר חדשות מבוססות GIS

לממשק ספריית הממ"ג>>
diagram