פרסומים // חוברות קורסי אולפן – סטודיו לתכנון עירוני

אולפן 1 – סטודיו עיצוב עירוני

אולפן 1 – תכנון אסטרטגי לקריית שמונה – 2017 

רכזת הקורס: פרופ' פנינה פלאוט 

מנחים: ד"ר ניר מועלם, ארכ' פארה גולדמן, ארכ' רפי רייש, מתכננת ליהי גולן, ארכ' יובל רובינשטיין

אולפן 1 – תכנון אסטרטגי לנשר – 2014 – חלק א' וב'

רכזת הקורס: פרופ' פנינה פלאוט 

מנחים: ד"ר ניר מועלם, ארכ' פארה גולדמן, ארכ' רפי רייש, ארכ' טל מודעי, מתכננת ליהי גולן

אולפן 1 – תכנון אסטרטגי לנשר – 2014 – חלק ג'

רכזת הקורס: פרופ' פנינה פלאוט 

מנחים: ד"ר ניר מועלם, ארכ' פארה גולדמן, ארכ' רפי רייש, ארכ' טל מודעי, מתכננת ליהי גולן

אולפן 2 – סטודיו שכונתי

אולפן 2 – באר שבע – 2019

רכזת הקורס: ד"ר ארכ' דלית שך פינסלי 

מנחים: ד"ר אפרת איזנברג, עו"ד ומתכנן דרור לביא אפרת, מתכננת ענבל קורן רייסנר, אדר' דפנה דורפמן

אולפן 2 – חצור הגלילית – 2018

רכזת הקורס: ד"ר ארכ' דלית שך פינסלי 

מנחים: ד"ר אפרת איזנברג, עו"ד ומתכנן דרור לביא אפרת, מתכננת ענבל קורן רייסנר, אדר' דפנה דורפמן, ארכ' סברי חורי

אולפן 2 – קריית אתא – 2017

רכזת הקורס: ד"ר ארכ' דלית שך פינסלי 

מנחים: ד"ר אפרת איזנברג, עו"ד ומתכנן דרור לביא אפרת, מתכננת ענבל קורן רייסנר, אדר' דפנה דורפמן

אולפן 2 – בת גלים וקריית אליעזר – 2016

רכזת הקורס: ד"ר ארכ' דלית שך פינסלי 

מנחים: ד"ר אפרת איזנברג, עו"ד ומתכנן דרור לביא אפרת, מתכננת ענבל קורן רייסנר, אדר' דפנה דורפמן

אולפן 2 – טירת הכרמל – 2015

רכזת הקורס: ד"ר ארכ' דלית שך פינסלי 

מנחים: ד"ר אפרת איזנברג, עו"ד ומתכנן דרור לביא אפרת, מתכננת ענבל קורן רייסנר, אדר' דפנה דורפמן, ארכ' סברי חורי

אולפן 4 – סטודיו מטרופוליני

אולפן 4 – מטרופולין חיפה – 2019

מנחים: פרופ"ח קרל מרטנס, ד"ר עידן פורת, ד"ר אמיל ישראל, מתכננת רוית ריכטר, ארכ' נוף ומתכננת עתליה נמיר

אולפן 4 – מחוז צפון – 2018

מנחים: פרופ"ח קרל מרטנס, ד"ר עידן פורת, ארכ' ומתכנן ליאור ויתקון, ד"ר אמיל ישראל, מתכננת רוית ריכטר

אולפן 4 – ישראל 100 – 2017

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, פרופ"ח קרל מרטנס, ד"ר עידן פורת, ארכ' ומתכנן ליאור ויתקון, ארכ' נוף ומתכננת עתליה נמיר

 

אולפן 4 – ישראל 100 – 2016 – חלק א' וב'

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, פרופ"ח קרל מרטנס, ד"ר עידן פורת, ארכ' ומתכנן ליאור ויתקון, עו"ד איריס האן, ארכ' נוף ומתכננת עתליה נמיר

אולפן 4 – ישראל 100 – 2016 – חלק ג' וד'

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, פרופ"ח קרל מרטנס, ד"ר עידן פורת, ארכ' ומתכנן ליאור ויתקון, עו"ד איריס האן, ארכ' נוף ומתכננת עתליה נמיר

אולפן 4 – באר שבע – 2015

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, ד"ר עידן פורת, ארכ' ומתכנן ליאור ויתקון

אולפן 4 – השפלה – 2014 – חלק א' וב'

מנחים: ד"ר עידן פורת, ד"ר דלית שך פינסלי, ארכ' עודד קוטוק

אולפן 4 – השפלה – 2014 – חלק ג' וד'

מנחים: ד"ר עידן פורת, ד"ר דלית שך פינסלי, ארכ' עודד קוטוק

אולפן 4 – חיפה והצפון – 2013

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, ד"ר עידן פורת, ד"ר דלית שך פינסלי

אולפן 4 – מטרופולין תל אביב – 2012 – חלק א'

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, ד"ר עידן פורת, ד"ר דלית שך פינסלי

אולפן 4 – מטרופולין תל אביב – 2012 – חלק ב'

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, ד"ר עידן פורת, ד"ר דלית שך פינסלי

אולפן 4 – מטרופולין תל אביב – 2012 – חלק ג'

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, ד"ר עידן פורת, ד"ר דלית שך פינסלי

אולפן 4 – ישראל 2050 – 2011

מנחים: פרופ"ח אמנון פרנקל, ד"ר עידן פורת, ארכ' עודד קוטוק