מצוקת הדיור בקרב הקהילה הפלסטינית ביפו: סוף עידן הדיירות המוגנת בנכסי רשות הפיתוח

סבסטיאן ולרשטיין ואמילי סילברמן ⋅ 2009

דו"ח זה, המציג פרויקט משותף של המעבדה לתכנון עם קהילה ועמותת במקום – מתכננים לזכויות תכנון, בוחן את הרקע להוצאת 500 צווי פינוי לדיירים פלסטינים ישראלים בדירות של נכסי נפקדים (דירות רשות הפיתוח) ביפו. הדו"ח בוחן את התרומה של תהליכי התכנון העירוניים ליצירת הבעיה, וכן את הששלכות עבור הדיירים של החלטת ממ"י על מכירת הנכסים בשוק הפרטי. אנו מצביעים בסוף על מספר כלים להתייחסות למצוקת הדיור של האוכלוסיה הפלסטינית ביפו.

* לרכישת הפרסום המלא ניתן לפנות למרכז לחקר העיר והאזור

מחקרים ופרסומים קשורים