דיור בר השגה – כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית

רחל אלתרמן, אמילי סילברמן, חיים פיאלקוף ⋅ 2012

המחקר שבבסיס ספר זה ניזום שלוש שנים לפני המחאה החברתית של קיץ 2011, כאשר המושג "דיור בר השגה" לא היה מוכר בישראל.   הייתה זו חוויה מיוחדת לנו כחוקרים לעסוק במחקר אשר הופך "בזמן אמיתי" להיות חלק הולך וגובר מהשיח הציבורי ומהמדיניות הציבורית.

הספר סוקר את הניסיון שנצבר במספר מדינות בשני מישורים  –  מישור ההיצע (הכלים שהשלטון יכול להפעיל) ומישור הביקוש (מאפייני משקי הבית וגיבוש מדיניות בדבר התאמת המדיניות לצרכים בעיר או באזור). לגבי כל כלי וכלי מציג ספר גם את מידת הרלבנטיות לישראל .

במקביל  לספר זה יצא לאור מטעם המרכז לחקר העיר והאזור באופן עצמאי, דו"ח המתמקד במצב המשפטי המפורט בישראל  (ניר מועלם ורחל אלתרמן, 2012).

 

מטרות העבודה:

  • לספק מסגרת מושגית, מבוססת על סקירת ספרות בין לאומית,  להעשרת הדיון וקבלת החלטות במדיניות קידום דיור בר השגה.
  • להציג כלים ודגמים של דיור בר השגה המתאימים לישראל, תוך דגש על כלים להרחבת  ההיצע  וליישום על ידי השלטון המקומי.
  • להציג 'אמידת צרכים' ככלי בסיסי נחוץ למדידת הצרכים לדיור בר השגה.

מבנה הספר:

הספר מחולק  לשלושה חלקים: (1)  לימוד הפרקטיקה במדינות אחרות, (2) סקירת כלים לדיור בר השגה  ו- (3)  אמידת צרכים לדיור בר השגה. הדו"ח כולו מבוסס על מחקר השוואתי של שבע מדינות דמוקרטיות מערביות בעלות מערכת כלכלית שניתן להשוות לישראל. עבודת המחקר כללה סקירת הנסיון עם דיור בר השגה בכל אחת מהמדינות הנסקרות, וכן סקירה של מדיניות הדיור בישראל מאז קום המדינה ועד היום.

 

טקסט מלא

 

מחקרים ופרסומים קשורים

רשימה

רשימה

רשימה