תרומתם של מוסדות להשכלה גבוהה לפיתוח מקומי- כשלים בפרעונן

בן שטרית גילת וכרמון נעמי

תקציר

כשליש ממשקי הבית בישראל מחזיקים בעסקאות פעילות של משכנתא לדיור. כשבעה אחוז מאלה הוגדרו במצב של כשל (פיגור בפריעון). המחקר בוחן את התופעה של ריבוי כשלים בפרעון הלוואות משכנתא, מימדיה וגורמיה. מקורות המידע מגוונים: ספרות מקצועית מן הארץ וממדינות אחרות, נתונים מן הבנקים למשכנתאות, ראיונות עומק עם לווים שכשלו ושיחות עם בעלי עניין רבים. המחקר מעלה שורה ארוכה של המלצות להסדרתן של הלוואות משכנתא ולשינויים במדיניות השיכון הישראלית, .חלקן לביצוע וחלקן לבחינה נוספת.