28/07/2015

English following

פוטנציאל השימוש באופניים חשמליים כתחליף לשימוש במכונית פרטית בישראל

כספי אור ופלאוט פנינה (מנחה)

בין השיפורים הטכנולוגיים הצצים בעולמנו ומשנים אותו במרוצת השנים ניתן להבחין בשנים האחרונות בהופעתם של כלי רכב ממינים שונים המנסים לתת פתרון לניידות בתוך הערים תוך פתרון קשיים כמו גודש תנועה, מחסור בחניה, עלויות רכישה ותחזוקה גבוהות, עליית מחירי הדלק וזיהום אוויר.

האופניים החשמליים הם אופניים המונעים על ידי מנוע עזר חשמלי והם מאפשרים רכיבה נוחה יותר, מהירה יותר ולמרחק רב יותר, הם מנגישים את הרכיבה גם לאנשים בעלי קשיים פיסיולוגיים שונים, מאפשרים רכיבה גם בסביבה הררית, ומאפשרים עצמאות תחבורתית במחיר נמוך יותר מרכבים פרטיים. אך האם האופניים החשמליים יכולים להוות תחליף עבור רכבים פרטיים בערי ישראל?

תופעת האופניים החשמליים נפוצה במיוחד במזרח אסיה כאשר בסין יש כיום מעל 120 מיליון זוגות המהווים כ-90% מהשוק העולמי. במערב אירופה התופעה חדשה יחסית וענפה יותר מבארצות הברית. בשנים האחרונות התרחבה תפוצת האופניים החשמליים בישראל וכיום ניתן לראותם מציפים את רחובות הערים הגדולות. עבור העולם האקדמי מדובר בתחום חדש יחסית. בעשור האחרון החלו להתפרסם מחקרים אקדמיים הבוחנים את הופעתם של האופניים החשמליים בעולם והשפעותיהם על הסביבה האנושית והפיסית. מחקרים אלו מתמקדים בעיקר בסין, ממעטים לעסוק במדינות המערביות ונעדרים לחלוטין בישראל.

מטרת המחקר היא לבחון האם האופניים החשמליים אכן יכולים לשמש כתחליף לרכבים פרטיים בישראל, לאילו נסיעות, באיזה היקף, מה הם החסמים המקשים על בחירת אנשים באמצעי תחבורה זה ומה הגורמים שעשויים לעודד את השימוש בהם. המחקר מתמקד בשיקולים האישיים של האנשים המבקשים להתנייד במרחב ובגורמים המשפיעים על הבחירה באמצעי נסיעה בעיר. המחקר מתבצע בעזרת סקר המופץ בקרב רוכבי אופניים חשמליים בתחומי העיר תל אביב – יפו ויכלול את ניתוח התנהגות הרוכבים, בחירת נתיבי ומסלולי הנסיעה שלהם, ניתוח הסביבה הבנויה וניתוח הקשר ביניהם.

המחקר יצור בסיס ראשוני להבנת תופעת האופניים החשמליים בישראל ויהווה מקור לדיון בדבר האפשרות והצורך לעודד רכיבת אופניים חשמליים כאמצעי תחבורה עיקרי בנסיעות עירוניות. המחקר יעלה בעיות וכשלים המונעים את השימוש באמצעי תחבורה זה ויבחן את המשתנים המשפיעים על הציבור בהחלטתם על הבחירה באופניים חשמליים.

Electric bikes usage potential as a substitute for private car usage in Israel

Caspi Or and Plaut Pnina (Advisor)

In our world of fast change, recent technological advances have attempted to improve mobility solutions for our cities, providing answers to challenges such as traffic congestion, a lack of parking space availability, high purchase and maintenance costs, increasing fuel prices and air pollution.

Electric bikes are bicycles powered by an electric engine that enable faster and more comfortable rides to more distant destinations. They provide accessibility for people with various physical challenges, enable riding in a hilly environment, and allow independent mobility at a lower price than private cars. But can electric bikes serve as substitutes for private cars in the Israeli cities?

The electric bike phenomenon is especially common in South East Asia with currently more than 120 million pairs in China – about 90% of the global market. In Western Europe the phenomenon is relatively new and more widespread than in the United States. In recent years electric bikes became prevalent in Israel and today we can see them flooding the streets of Israel’s major cities. To the academic world, electric bikes are a relatively new field. Throughout the last decade, academic researchers have started to study the emergence of the electric bikes in the world and their influence on the human and physical environment. These studies are focusing mainly on China, rarely engage with western countries and are completely absent in Israel.

The aim of this research is to examine whether electric bikes can serve as a substitute for private cars in Israel, and if so, for what kind of trips, to what extent, what are the barriers that prevent people from choosing this mode of transportation and what are the factors that might encourage its usage. The research focus lies on the personal considerations of those moving around in the city and on the factors that influence their choice of transport mode within the city. As a part of the research a survey is conducted among electric bike riders in the municipal area of Tel Aviv – Yafo and its analysis will include riders’ behavior, their riding route selection and its connection to the built environment.

This study will be a preliminary base for the understanding of the electric bikes phenomenon in Israel and will be a source for discussion on the possibility and the need to encourage electric bicycles as main urban transport mode. The study will bring up difficulties and failures that prevent the use of this mode of transportation and will examine the factors influencing the public’s decision on whether to use an electric bike.