פיתוח תרבות כמנוף לפיתוח עירוני- הניסיון הבינלאומי והמקרה של תל אביב

פרסום חדש מאת אלוירה מולין וכרמון נעמי העוסק בפיתוח התרבות ככלי להתחדשות חברתית מקומית ולפיתוח של הקהילה המתגוררת בקרבה מיידית אל מקומות הפעלתן של אסטרטגיות תרבות שונות. הנכם מוזמנים לעיין ולקרוא על התפתחותם של ענפי תרבות מקומיים והשפעותיהם על פיתוח וחידוש עירוני.

הנכם מוזמנים לקרוא ולהתרשם>>

“אתה רוצה למקסם את הרווח הכלכלי שלך. מה עם שלי?” ניתוח תמ”א 38 כעסקה תכנונית והשלכותיה על התארגנות בעלי הדירות

מחקרה של נעה פראוור בהנחייתה של ד”ר מירב אהרון דנה בסוגיות העולות מניתוחה של תמ”א 38 כעסקה תכנונית וההשלכותה שלה על התארגנותם של בעלי הדירות. להמשך הקריאה>>

ידיעון חודש פברואר 2015 של התכנית הימית לישראל!

החודש האחרון היה עמוס פעילויות ופורה מאוד. לאחר פרסום דו”ח שלב א’, ולקראת פרסומו של דו”ח שלב ב’, קיימנו שני מפגשים חשובים, בהם דנו עם יועצי התכנית ועם בעלי העניין על פיתוח אמצעי המדיניות למטרות התכנית, אשר ינותחו ויוצגו בהרחבה במסגרת שלב ג’.

הנכם מוזמנים לצפות בכל העידכונים האחרונים בידיעון חודש פברואר 2015 של התכנית הימית לישראל>>

הכנס השנתי של האיגוד למדע האזור

אנו מבקשים להזמינכם לכנס שיתקיים בפקולטה ביום ג’ ה-10 לפברואר אשר בו נארח את הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למדע האזור. האיגוד הישראלי הוא סניף של האיגוד הבינלאומי המאגד בתוכו חוקרים מהאקדמיה אשר מתעניינים בהשלכות האזוריות של תהליכים כלכליים וחברתיים ברמה הארצית או הגלובאלית. האיגוד מבסס את פעילותו על מומחיות הניזונה מדיסציפלינות שונות ואימץ גישה רב דיסציפלינארית המסייעת לקדם את ההבנה של תופעות אזוריות ואת הטיפול בבעיות אזוריות.

 בכנס משתתפים חוקרים מהאוניברסיטאות השונות בארץ וכן תינתן הרצאת אורח של:  Anthony Perl, Professor of Urban Studies and Political Science’ Simon Fraser University Vancouver, British Columbia, Canada.

 ההזמנה הכוללת את סדר היום והמחקרים שיוצגו מצורפת למטה.

להרשמה לכנס>> טופס הרשמה לכנס של האיגוד למדע האזור

עלות ההשתתפות בכנס, כולל כיבוד לאורך היום, עומדת על 50 ₪ וסטודנטים אשר רוצים להשתתף ירשמו כחברים באיגוד הישראלי למדע האזור.מאחר ומספר המקומות הוא מוגבל, חברים המעוניינים להשתתף נדרשים להודיע מראש על כוונתם על ידי מילוי הטופס המצורף והעברתו במיל לכתובת:avivzaks@gmail.com

 בברכה,

 אמנון פרנקל

הזמנה לכנס-הון אנושי, חדשנות ופיתוח אזורי

שכבות של מיפוי ונתונים מרחביים לצורכי הוראה ומחקר בפקולטה

מרחביה

המרחביה שבמרכז לחקר העיר והאזור מעמידה לרשות מורים וחוקרים שכבות של מיפוי ונתונים גיאוגרפיים מגוונים לצורכי הוראה ומחקר . המרחביה יצרה סדרה של שיתופי פעולה עם המרכז למיפוי ישראל, משרד הפנים(הפורום למידע גיאוגרפי המאגם מידע תכנוני של גורמים ממלכתיים רבים על פני המדינה כולה) ורשויות מקומיות אחדות.

במסגרת שיתופי פעולה אלה יסופקו שכבות מידע רבות בפטור מתשלום בתנאי התחייבות לשימוש בהן לצורכי הוראה ומחקר בלבד ובתנאי התחייבות להעביר תוצרים ועיבודים סופיים למרחביה (ולספק המידע). המרחביה תאגור את התוצרים בשרתיה ותיצור בהדרגה ספרייה של פרויקטים ושכבות מידע עשירות, נגישות ומקושרות-מקום לשימוש סטודנטים וחוקרים בעתיד.

חלק מהשכבות יסופקו על ידי המרחביה יחייב וחלקן פניה ישירה אל ספקי המידע.

המרחביה מסייעת בייעוץ ובהתאמה של שכבות המיפוי והנתונים בהתאם לדרישות ולצרכים של הקורסים השונים. קורסים ומחקרים ממומנים בלבד יחויבו בעלויות הישירות של קישור וחיתוך הנתונים לפי העלויות לש”ע לרמות השונות הנהוגות בטכניון במועד הזמנת השירותים. אספקת השכבות מחייבת חתימה על התחייבות של כל מי שמבקש להעלות המידע על מחשבו.

לנוסח ולפרטים המלאים על השימוש בשכבות המידע: העמדת שכבות של מיפוי ונתונים מרחביים לצורכי הוראה ומחקר בפקולטה

מפ”י- מרכז למיפוי ישראל

טופס בקשה לנתונים ממפ”י לסטודנטים וחוקרים

קטלוג הנתונים של מפ”י:

מפי- רשימת שכבות-בנטל מלא חלקי

 לפרטים ושליחת טפסים:

דן: dhmlroos@gmail.com

בואו לקרוא את הכתבות החדשות של דניאל אורנשטיין ונעמה להט

הנכם מוזמנים לקרוא את כתבתו של ד”ר דניאל אורנשטיין על דחיקתו של הציבור מתחום התכנון הציבורי ואת כתבתה של נעמה להט על סיפור השפעתו של שלמה להט על העיר תל אביב וכיצד היא הפכה לעיר ללא הפסקה באמצעות הפרויקטים שקידם.

 

כל אלו במדור “אנחנו בתקשורת”-

לקריאה>>