מחקר החודש | אוגוסט 2021

מחקר בנושא:
חייזר סקרן (מגדר לא ידוע)
נוחת בעיר הגדולה

מחקרם של ד"ר דני ברויטמן ומר ארז בודה
MonthlyResearch-08-2021

רוב האנשים יסכימו שלכל עיר (ואולי לכל שכונה) יש "נשמה" משלה. "נשמה" זו היא תוצר של תהליך ארוך בו מעורבים גורמים כמו מיקום, היסטוריה, תכנון, אוכלוסיות, סכסוכים, ממשל, וכו'. לכן הכרת הנשמה של העיר דורשת רקע, המון ידע ומיומנויות רכות.

החייזר הסקרן שנוחת בעיר נטול כל אלה. עבורו כל הערים דומות: רצף ענק של קוביות אפורות ביום, ושדה נצנצים בתפזורת בלילה. זמנו קצר, וכל מה שיש לו הן מיומנויות מתמטיות בסיסיות (שכידוע הן אוניברסליות).
הוא מבקש לדעת:
איפה קורים דברים מעניינים בעיר הזו? מה יוצא דופן בה?

המחקר מציע פתרון מהיר לחייזר, בהנחה שנתוני עתק זמינים (כגון עסקאות נדל''ן ונתוני פרט על הכנסות לאורך זמן). מצד אחד, ניתן לזהות שינויי העדפות של התושבים במרחב, ומצד שני, שינויים באופי של האוכלוסייה בעיר. למשל, סביר שיש אזורים בהם מחיר הקרקע עולה בהתמדה.
האם האוכלוסייה באזורים האלה צפויה להיות עשירה יותר? האם האי-שווין יתמתן שם? האם תהיה יותר הומוגניות או הטרוגניות חברתית? האם באזורים אחרים, בהם מחיר הקרקע יורד, התשובות לגבי אופי האוכלוסייה תהיינה הפוכות?

באמצעות המתודולוגיה המוצעת, החייזר יוכל לבנות מערכת רבת-משתנים המייצגת את העיר (מחירי קרקע, אי-שוויון, הכנסה יחסית והומוגניות). ההתנהגות של כל המשתנים ביחד במקום מסוים תחשוף סיפור מקומי. לחלק מהסיפורים יהיו שמות מוכרים בשפת אנוש (למשל, הידרדרות או ג'נטריפיקציה). לחלק מהסיפורים המקומיים לא יהיה שם זמין (למשל, קרקע מתייקרת במקביל להעמקת העוני וההומוגניות). אבל החייזר הסקרן יוכל לפחות לסמן מקומות “צפויים” ומקומות “מפתיעים” בהם יוכל להתמקד, בעזרת בני אנוש שמבינים יותר מהי “הנפש” של האזור.

השיטה הופעלה על מטרופולין תל-אביב, ומסוגלת לזהות תהליכים שחלקם ניתנים להסבר בכלים גיאוגרפיים, סוציולוגים ו/או תרבותיים, וחלקם פחות.

לפרטים נוספים:

ד"ר דני ברויטמן

DaniB@technion.ac.il

מר ארז בודה

ErezBuda@gmail.com