כנס מקוון: השפעתה של תמ”א 38 על שטחים פתוחים במרחב השכונתי

תמ"א 38 הפכה לכלי מרכזי בעיבוי עירוני וחיזוק בניינים מפני רעידת אדמה. בו בזמן לביצוע התמ"א השלכות רבות על המרחב השכונתי, על אופיו ועל משתנים סביבתיים. במפגש יוצגו תוצאות מחקר שנערך בטכניון ויתקיים דיון מומחים על ההשלכות השליליות של התמ"א בהיבט הסביבתי ועל האמצעים להתמודדות עימן.

הכנס יתקיים ביום חמישי, ה-28.04.2022
בין השעות 13:30–11:30 באופן מקוון

על סדר היום:

ברכות:
פרופ"ח פנינה פלאוט, ראש המרכז לחקר העיר והאזור, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

גב' רונית פיסו, מנהלת החממה החברתית, הטכניון

 

הצגת הנושא: פרופ"ח דניאל אורנשטיין, המעבדה לחקר סוציו-אקולוגי, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

 

הרצאה של אדר' נוף עופרי חותה צייטלין, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

דיון בהנחיית פרופ"ח פנינה פלאוט 
משתתפים:

מר ליאור אפט, יועץ כלכלי וחבר וועד שכונת כרמליה, חיפה

גב. גיליה ברגר-קוליץ, סמנכ"לית התחדשות עירונית, עזרה וביצרון, עיריית תל אביב

עו"ד שרית גולן, חברת מועצת העיר, חיפה

פרופ' יפעת הולצמן-גזית, הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המכללה למינהל

פרופ' דוד פרלמוטר, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן גוריון

אדר' מיכל רז, סגנית אגף לרישוי הבנייה, עיריית חיפה