מפגש עיון ודיון להשקת הספר התחדשות עירונית 360

התחדשות עירונית 360

בעריכת תגית כלימור

התחדשות עירונית היא צו השעה ועל כן ראוי להבטיח שתהליכי ההתחדשות יקודמו באופן רב תחומי ומושכל.

הספר, התחדשות עירונית 360, נועד להנגיש עקרונות ומדדים לתכנון מרחב עירוני ידידותי לתושבים ולסביבה ולהדגים כיצד ניתן לחולל התחדשות עירונית איכותית ומשגשגת באופן יצירתי ורענן.

 

האירוע מיועד לכלל מקבלי ההחלטות, לרשויות מקומיות,
לגופים המקדמים תכנון, ליזמים, לאדריכלים, למתכנני ערים,
ולכל מי שחשוב לו איך יראו הערים שלנו בהשפעת התהליך.

 

:ברכות
,פרופ’ פנינה פלאוט, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ראש המרכז לחקר העיר והאזור, טכניון

:הצגת הספר
אדר' תגית כלימור, הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, טכניון
קנפו כלימור אדריכלים

:דוברים
עו"ד איתן אטיה, ראש פורום ה-15
אדר' ורד סולומון ממן, אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון
אדר' אסתי כהן ליס, מנהלת תחום תכנון תכניות בינוי עירוניות, משרד הבינוי והשיכון
אדר' ענת הורוביץ הראל, מנהלת מחלקת מרחב ציבורי ועירוניות, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
מר חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ
אדר' דניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית, תל אביב

הספר מכיל מקבץ מאמרים שנועדו להאיר את אתגרי ההתחדשות העירונית, להציע חזון ולשרטט את ההיבטים התכנוניים, התומכים והמקדמים תהליכי התחדשות בראיה מקיימת. עבודות התכנון המוצגות בוחנות טיפולוגיות מגוונות להתחדשות עירונית בת-קיימא בישראל, בהתייחס לקריטריונים של 'שכונה 360' של משרד הבינוי והשיכון והמועצה הישראלית לבניה ירוקה.
לעיון בספר >>
לבלוג התחדשות עירונית 360° >>