בחזית הידע: על תכנון ערים, חברה והקשר ביניהם

"בחזית הידע - על תכנון ערים, חברה והקשר ביניהם"

סדרת הרצאות המאירות זוויות שונות על העיר, ניהולה והשינויים לנוכח אתגרי הזמן
בכל מפגש ישתתפו חוקרים, פעילים, ראשי ועובדי רשויות

מידע נוסף על ההרצאה הקרובה בהמשך