דו”ח שלב ב’ של יוזמת ישראל 100

בימים אלה סוכם דו״ח שלב ב׳ של יוזמת ישראל 100.
הדו״ח הוכן על ידי מומחים משבעה מוסדות אקדמיים מובילים בישראל, בהיגוי משותף עם חמישה איגודים
מקצועיים וגורמי השלטון המקומי ובתהליך שיתוף רחב עם גורמי ממשלה, גורמי החברה האזרחית ונציגי הסקטור הפרטי.
הדו״ח מציג תשעה ארגזי כלים לתכנון אסטרטגי לישראל לקראת שנת 2048.
ארגזי כלים אלה ישמשו בשלב ג׳ להכנת תכניות פעולה אופרטיביות ולצעדי שיתוף והטמעה מגוונים.