יום עיון – ניידות וניווט של אנשים מבוגרים במרחב הציבורי

חברים יקרים,

הנכם מוזמנים להשתתף ביום עיון – ניידות וניווט של אנשים מבוגרים במרחב הציבורי.

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מארחת יום עיון המסכם תוצאות מחקר מולטי-דיסציפלינארי, שנערך בשיתוף פעולה בין חוקרים ומתכננים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, לבין חוקרים וקלינאים מהחוג לרפוי בעיסוק ולגרונטולוגיה מהפקולטה למדעי רווחה ובריאות, באוניברסיטת חיפה. המחקר התבצע במטרה לשפר את הניידות של אוכלוסייה מבוגרת בסביבתה העירונית ולשמר את השתתפותה בפעילויות מחוץ לבית.
ביום העיון יוצגו תוצאות מחקר שנערך בחיפה, באר שבע וחולון יחד עם כלים יישומיים וטכנולוגיים לתכנון. כמו כן ישתתפו ברב-שיח בנושא, חוקרים נוספים ונציגי ציבור.

יום העיון יתקיים בתאריך 18.12.18,
בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, בניין סגו, קומה 2.

הנכם מוזמנים לעיין בתכנית יום העיון >>