יום עיון "בין חדשנות ואי-שיוויון" – לכבוד פרופסור אמנון פרנקל

חברים יקרים,

הנכם מוזמנים להשתתף ביום עיון "בין חדשנות ואי-שיוויון".
לכבוד פרופסור אמנון פרנקל.

בחלק הראשון של היום, ייערך שולחן עגול ראשון, בנושא "התכנית", בהובלת ד"ר מירב אהרון-גוטמן, ובו הרצאות על ידי גורמי אקדמיה שונים, בתחומי
הידע והמחקר של פרופ' פרנקל וסביב תכנית ישראל 2020 גיבושה ופיתוחה על ידו.

בחלק השני של היום, ייערך שולחן עגול שני, בנושא " לתכנן אזור בין חדשנות ואי שוויון", בהובלת פרופ"ח דניאל אורנשטיין, וגם בו ייקחו חלק גורמים
בכירים באקדמיה.

יום העיון יתקיים ב-29 בינואר 2018 בשעות 15:00-19:00
בחדר מועצה, קומה 2 , בניין סגו.

אחריו ייערך ערב אישי לכבוד פרופסור פרנקל באולם 232, קומה 2, בניין אמדו.

הנכם מוזמנים לעיין בהזמנה לכנס>>