דו”ח אמצע, ספטמבר 2018

ישראל מתמודדת עם אתגרים רבים שיעצימו מאוד בעשורים הקרובים. רק בהיבט של כמויות הפיתוח, יוכפלו ויותר שטחי הבנייה והיקפי התשתית שיבנו מסביבנו. כל מה שפרוס לעינינו היום איננו אלא מחצית ממה שנפגוש כאן בתוך שניים או שלושה עשורים (מזור, תכנית אב לישראל 2020).

כל מה שנבנה בישראל במהלך מאה שנה ויותר (ובמאה השנים האחרונות נבנה כאן המון) יוכפל ברבע מהזמן. מדובר בקצב ממוצע של פי ארבעה מזה שהיה כאן בעבר. גם הבנייה והתשתיות הקיימות מתבלות ומחייבות חידוש או החלפה מואצים. אבל, אין מדובר רק במהפכה כמותית ובקצב מואץ של בניה ופיתוח, מדובר באתגרי ענק של שינויים גאופוליטיים, אזוריים וגלובליים, פערים כלכליים ופיצול חברתי, ריבוי תרבויות, וגם- איומים סביבתיים, שינויי אקלים ועוד. מדובר ביחסים חדשים בין מרכז לפריפריה, בין עולמי למקומי, בין פרטי לציבורי, בין עירוני לכפרי, בין רוב למיעוט ובין שלטון לאזרחיו. כל אלה הם עניינים שבאיכות.

זוהי בדיוק האיכות המאוימת כשמדובר בקצבים גבוהים ובהיקפים עצומים של בניה ופיתוח כאמור. המבחן האמיתי של ישראל בשלושת העשורים הקרובים וכבר עתה הוא, על כן, מבחן האיכות.

במצב זה, ראיה אסטרטגית ארוכת טווח, פיתוח כלים חדשניים להתמודדות עם אתגרי המחר ועשייה אחראית ונגזרת כבר עתה, הם הכרח.
‘ישראל 100 ‘ הינו מהלך משותף לאקדמיה ולגופים המקצועיים העוסקים בתכנון ובנייה במטרה לקדם חשיבה וכלי תכנון עתידיים.

בשנת העבודה הראשונה של הפרויקט פותחה מתודולוגית התכנון ואנו נמצאים בשנה השנייה של הפרויקט בה מפותחים כלי התכנון. על פי מתודולוגית הפרויקט בשנה השלישית יופעלו כלי התכנון בכדי לייצר את תכנית ‘ישראל 100’.
לאור הכמויות הכמעט אסטרונומיות של בנייה ופיתוח הצפויים בעשורים הקרובים ובגלל האיום האינהרנטי של קצבי הפיתוח הגבוהים על איכותו של המרחב במובנו הרחב ביותר, קיים צורך למהלך תכנוני כולל וארוך טווח. צורך זה בולט עוד יותר כיוון שמאז שנות התשעים של המאה הקודמת (תמ״א 31 , ישראל 2020 ותמ״א 35), לא נעשה מהלך תכנוני אסטרטגי כולל המכין את ישראל למהפכה הכמותית ולאתגרי האיכות העצומים.
המהלכים המרחביים מקודמים בשנים האחרונות, במידה רבה, מתוך תחושת משבר, במפוזר ובפיצול וללא ראייה אסטרטגית רחבה.

בחודשים האחרונים מקיימים מינהל התכנון, המועצה הלאומית לכלכלה, בשיתוף גורמי ממשלה נוספים, מהלך אסטרטגי המבקש להתמודד לאורך זמן עם צורכי הדיור מתוך כוונה להרחיבו למרכיבים נוספים.
הצוות המשלב של ‘ישראל 100 ‘ מציע לקיים שיח פתוח עם התהליכים המתנהלים עתה, ללמוד מהם, להזין אותם בנושאים בהם קיימים פערי ידע ומחסור בכלי תכנון אפקטיביים, ולתרום ככל שיידרש.
בכל מקרה, רואה הצוות המשלב, לאור הקצבים הגבוהים והאתגרים הקשים, כאמור, חובה לקדם חשיבה מרחבית אסטרטגית שתבטיח לקדם ׳איכות חיים בת קיימא, לפרט ולחברה על גווניה וצרכיה השונים׳ כאחת ההגדרות המתבקשות של איכות וכמטרת על אסטרטגית.

 

לקריאה והורדה של הדו”ח המלא>>