קול קורא להגשת הצעות לכנס לציון מאה השנה להולדתו של ברונו צבי- כיצד לספר את תולדות הארכיטקטורה?

תאריך הכנס: 7-8 במאי, 2018

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים תקיים כנס בינלאומי לציון יובל המאה להולדתו של הארכיטקט, היסטוריון הארכיטקטורה, המבקר, המחנך והמדינאי היהודי-איטלקי, ברונו צבי (1918-2000).

לברונו צבי מקום בולט בכתיבה על ארכיטקטורה במחצית השנייה של המאה העשרים. לאחר מלחמת העולם השנייה היה צבי בין הראשונים שפרסמו חזון כולל לארכיטקטורה המודרנית המותאם לפרספקטיבה החדשה של העידן שאחרי המלחמה. אולם, לא זו בלבד שצבי מתח ביקורת על המודרניזם הקנוני של שנות העשרים והשלושים, הוא גם ניסה להראות כיצד אפשר לעיין בערכים של הארכיטקטורה הגדולה של העבר מנקודת ראות מודרנית. הספרים המוקדמים שפרסם בשנים 1950-1945, ספרים שזכו לתפוצה עולמית ותורגמו למבחר שפות ובהן עברית, מציגים יחדיו תמונה כוללת המחברת בין היסטוריה למודרניות. בכך, נטל צבי חלק באתגר המתמיד של בניית הסיפור של תולדות הארכיטקטורה, עריכתו והתאמתו לצרכים עכשוויים.

הכנס יוקדש לגרסתו של ברונו צבי לסיפור תולדות הארכיטקטורה, וכן לסוגיה הכללית של בניית הנרטיב ההיסטורי של תולדות הארכיטקטורה בכלל. הצורך לעיין מחדש בנוסח המוכר של נרטיב זה כפי שהתקבע בספרי לימוד ובחדרי הרצאות מורגש שוב בימים אלו לאור התהליכים הגלובאליים והתמורות התרבותיות, מסימני העשורים האחרונים בעולם כולו. אנו מבקשים לפיכך להזמין מאמרים העוסקים במקומו של צבי בהתפתחות הכתיבה על תולדות הארכיטקטורה, או בסוגיה ההיסטוריוגרפית הכללית: כיצד לספר את תולדות הארכיטקטורה? הניסיונות והדילמות בבנייה של נרטיב כולל לתולדות הארכיטקטורה.
נקדם בברכה גם מאמרים על כתיבת ההיסטוריה הארכיטקטונית של תקופות ופרקים היסטוריים ספציפיים שהעסיקו את צבי: ארכיטקטורה רומית, הרנסאנס והבארוק בארכיטקטורה, ארכיטקטורה מודרנית וארכיטקטורה באיטליה המודרנית. וכן, על מושגים מרכזיים בכתיבתו: חלל בארכיטקטורה, אנטי-קלאסיציזם, ארכיטקטורה אורגאנית ויהדות וארכיטקטורה.
ברונו צבי לקח חלק פעיל בשיח הארכיטקטוני ובשיח הציבורי הכללי באיטליה. בה בעת, צבי תמיד הציג בגאווה את זהותו היהודית. הוא גם היה מעורה בנעשה בישראל ותרם לקידום התכנון והמחקר הארכיטקטוני. נקדם בברכה, על כן, גם מאמרים על קורות חייו, עבודתו וכתיבתו של ברונו צבי עצמו, ובכלל זה חלקו בחיי התרבות של איטליה, ופעילותו בישראל.

לפרטים נוספים (עברית) (English) >>