סיכום אולפן 2 תשע"ז בנושא פיתוח שכונות- קרית אתא

אנחנו שמחים להציג את חוברת סיכום אולפן 2, סמסטר אביב תשע"ז.

אולפן 2 הוא השני בסדרה של שלושה אולפנים במסלול לתכנון עיר ואזור. אולפן זה עוסק בפיתוח שכונות העיר והאולפן היחידי שמתמקד במרכיבים הפיזיים של תכניות בינוי עיר, תב"ע, על מגוון מאפייניהם והשפעותיהם המרחביות על הסביבה הבנויה. באולפן זה התנסו הסטודנטים בלימוד והבנה של תהליך פיתוח תכנית תב"ע ויצירת מסמכי התכנון הנלווים לו: תשריט, תקנון ונספחים.

באולפן 2 התמקדנו השנה בקריית אתא, שנמצאת במחוז חיפה. קריית אתא הוקמה בשנת 1925 והוכרזה כעיר בשנת 1969 . בשנת 1934 הוקם מפעל האריגים "אתא" (אריגים תוצרת ארצנו), שנסגר בשנת 1985 , ושמה שונה לכפר אתא. בשנת 1941 הוכרזה כמועצה מקומית. בשנות ה– 50 הוקמו במקום שלוש מעברות: כפר אתא, מעברת קריית בנימין ומעברת שפרעם. בשנת 1965 אוחדה כפר-אתא עם קריית בנימין והישוב המאוחד נקרא קריית אתא. קריית אתא היא הגדולה מבין הקריות ומתגוררים בה כ 56,000 תושבים. בקריית אתא יש מגוון מפעלים ביניהם, דשנים, מאפיית דוידוביץ ועוד. פיתוח תכנית תב"ע מתמקד בקנה המידה המקומי ודורש הבנה מעמיקה של אזור התכנון האפשרויות הגלומות בו וצרכיו. בתחילה, למדו הסטודנטים את המקום, שכונות קריית אתא ואילו סוגי שטחים קיימים בשכונות אילו שמאפשרים לפתח אותן אל עתיד חדש.
במסגרת האולפן למדו הסטודנטים על תהליך התכנון כפי שהוא קיים היום במערכת התכנונית בארץ, ובנוסף למדו על דרכי חשיבה חדשות לפיתוח שכונות עירוניות, ועסקו בנושאים מגוונים נוספים הקשורים לפיתוח תב"ע, כגון: לימוד מהקיים בעולם על אסטרטגיות חדשות לפיתוח תכניות בינוי עיר, שילוב טכנולוגיות חדשות בתהליך התכנון, תהליכי התחדשות עירונית הפורצים את גבולות הקיים ומשדרגים אזורים קיימים בעיר, פיתוח סביבות עירוניות ירוקות ומשמעותן, השפעת תכנית תמ"א 38 על הפיתוח הפיזי ופיתוח המרחב הציבורי של השכוונה, ומגוון רחב של נושאים שעלו לאורך הדרך.

הסטודנטים עבדו בצוותי תכנון והפיקו שתיים-עשר תכניות תב"ע שונות מאוד זו מזו במטרות וביעדים, במתודולוגיה ובשפת התכנון. בעבודה הושם דגש רב על חשיבה פורצת דרך המאתגרת את תהליך התכנון. לכן, העבודות המוצגות כאן, מכילות התייחסויות גם להיבטים שבדרך כלל אינם באים לידי ביטוי ביצירת תב"עות עכשוויות. בשניים עשר הפרויקטים המוצגים כאן ניתן להבחין במרכיבי תב"ע חדשניים המבקשים לתת מענה לחזונות עירוניים-שכונתיים בדגש חברתי וקהילתי, פיתוח שכונתי דינמי – מודולרי, פיתוח שכונה אוטונומית, הקמת שכונות חדשות רב-תרבותיות, פיתוח והעצמת מוקדים עירוניים חדשים, התחדשות עירונית תוך שמירה על איכות השכונה הקיימת, חיבור הרקמה העירונית הקיימת לרקמה חדשה מתפתחת, פיתוח מרחבי הלוקח בחשבון את החזית החמישית ועוד.

מנחים: ד"ר ארכ' דלית שך-פינסלי, ד"ר אפרת איזנברג, עו"ד ומתכנן דרור לביא אפרת ,מתכננת ענבל קורן רייסנר ואדר' דפנה דורפמן.

קישור לחוברת הקורס>>