תכנית האב האסטרטגית קרית הטכניון

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית האב ל-30 השנים הבאות לפיתוח קמפוס הטכניון – Techcity21.

מטרתה היקרית של התכנית הינה מתן כלים מתקדמים וגמישים להנהלת הטכניון להתמודד עם קצבם המהיר של שינויים המתרחשים בעולם המדע, הטכנולוגיה והחינוך והצרכים ההולכים וגדלים של מדינה ישראל.

תוכנית האב כוללת סדרה של מטרות, קווים מנחים אופרטיביים ותמונת חזון עתידית של הקמפוס. כל זאת על מנת להפוך את הקמפוס לבית חם עבור הסטודנטים, חברי הסגל האקדמאי והמנהלים וכלל הבאים בשערי הקמפוס.

התכנית תקדם את הטכניון ותאפשר לנו להתמודד ולהתחרות בצורה מיטבית עם האוניברסיטאות המובילות בעולם.

ראשי צוות התכנון של תכנית זו הינם אדר’ פרופ’ שמאי אסיף, אדר’ פרופ”ח יעל מוריה ואדר’ אב”ת ורה צובארי.

לחוברת תוכנית האב האסטרטגית לקרית הטכניון>>

pic_tech