סיכום אולפן 4 תשע"ז בנושא ישראל 100

אנחנו שמחים להציג את חוברת סיכום אולפן 4, סמסטר אביב תשע"ז, שעסק בנושא ישראל 100- תכנון אסטרטגי למדינת ישראל 2048

חוברת זו מסכמת את תוצרי העבודה של הסטודנטים בקורס אולפן מטרופוליני בתואר שני בתכנון ערים ואזורים. השנה בחרו להתמודד במסגרת האולפן בתכנון ארוך טווח של מדינת ישראל לשנת 2048 .

בשנת ה- 100 למדינה צפויה אוכלוסייתה למנות 16-13 מיליון תושבים. לצפי זה לבדו יהיו השלכות רבות על תחומי החיים במגוון של סוגיות. אבל, זהו רק מרכיב בודד בין מכלול השינויים הצפויים בחברה, בכלכלה, בסביבה ובמרחב בשלושת העשורים הבאים. על רקע כל אלה קיים צורך חיוני ודחוף לפיתוח תכנון אסטרטגי ארוך טווח, שיאפשר את המשך שגשוגה הכלכלי, את פיתוחה החברתי-תרבותי ואת חוסנה הסביבתי של ישראל. הצורך במדיניות מרחבית ארוכת טווח בולט עוד יותר על רקע הריבוי של יוזמות תכנון ושל יזמי תכנון, הפיצול של מוסדות התכנון לוועדות ייעודיות וביזור הסמכויות לוועדות המקומיות. גם הניסיונות הרבים שעושה הממשלה להדבקת הפערים בדיור ולייצוב מחיריו, להקטנת פערים חברתיים, ליצירת פריצות דרך כלכליות חדשות ולהתמודדות עם אתגרים סביבתיים, אינם מצטברים לכדי מדיניות עקבית ואפקטיבית.

על רקע כל אלה, נתגבשה באולפן ישראל 100 גישה שנקודת האחיזה המרכזית שלה היא התכנון האסטרטגי ולא הפריסה המרחבית הפיזית. על פי גישה זו התפיסה המרחבית עשויה להיות מושפעת או יכולה להלום או לייצר פתרונות שונים עבור סוגיות אסטרטגיות מרכזיות. בהתאם לגישה זו זוהו תחילה שורה של סוגיות אסטרטגיות המוצבות כאתגרים והן שצריכות להוביל את התכנון. עבודת האולפן התבססה על שינוי בפרדיגמה אשר הנחתה במידה רבה את התפיסה הכוללת של פיתוח המרחב בישראל – מפרדיגמה פיזית-מרחבית אל פרדיגמה חדשה, אשר תשמש לצורך תכנון ארוך טווח בשים לב לסוגיות אסטרטגיות מרכזיות. לרשות הסטודנטים עמדו כלי התכנון אשר נרכשו במהלך שנות הלימוד, ידע בחזית המדע, חדשנות, חזון ויצירתיות. הסטודנטים אשר עבדו בצוותי תכנון משולבים הפיקו תשע תוכניות אסטרטגיות אשר עסקו בסוגיות ואתגרים שונים, כגון: תכנון פלורליסטי לחברה הטרוגנית, עידן הפנאי, תכנון אסטרטגי לגיל השלישי, סביבות מחיה איכותיות, תעסוקה וחינוך בעתיד, אי שוויון כלכלי-חברתי, תחבורה מובילה מדינה ושוויון מרחבי באמצעות איכות חיים. בסופו של התהליך לוכדו תשע התוכניות לשתי תוכניות כוללניות המאגדות בתוכן מקבץ של סוגיות אסטרטגיות המתואמות למתווה מרחב עקרוני שונה. זה היה קורס עשיר ברעיונות, קונפליקטים ופתרונות יצירתיים למשימה התכנונית.

כשאנו בוחנים את התכניות השונות זו לצד זו, בחוברת המסכמת של האולפן המאגדת את עבודתם שלכל הצוותים, נראה לנו כי תהליך הלימוד הניב את פירותיו ואנו חשים סיפוק מהיצירתיות והישגיהם שלהסטודנטים. מגוון עשיר של רעיונות, ההופכים את חזון ישראל 2048 לדיון מעמיק בסוגיות ואתגרים המוכיחים לנו שהיכולת לחלום, החזון והיצירה, יוצרים את הבסיס הראוי לתכנון ארוך טווח.

קישור לחוברת>>